Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Jak psát příslovečné spřežky

Co je to vlastně ta příslovečná spřežka? Jedná se o příslovce, které vzniklo spojením předložky s jiným slovem. Například:  

Nahlas, potmě, zpravidla, zpaměti (předložka + podstatné jméno),
doprava, doleva, zprava, zleva, zvolna, dopodrobna (předložka + zpodstatnělé přídavné jméno),
nato, potom, beztoho, ovšem (předložka + zájmeno),
zaprvé, posté (předložka + číslovka),
odjinud, odnaproti, ztěžka, zblízka (předložka + příslovce).

Spřežky píšeme dohromady jako jedno slovo, některá spojení však můžeme psát jak dohromady, tak i zvlášť. Jejich význam se tím nijak nemění.
Například:
zvečera i z večera,
zpočátku
i z počátku,
například
i na příklad,
zaprvé
i za prvé,
posté
i po sté,
kvečeru
i k večeru,
naboso
i na boso,
ostošest
i o sto šest,
jaksepatří
i jak se patří,
nahrubo
i na hrubo,
najemno
i na jemno,
smažíme dozlatovai do zlatova,
vaříme doměkkai do měkka,
zpracujeme zatepla i za tepla,
vejce natvrdoi na tvrdo,
kapr načernoi na černo,
poslepu
i po slepu,
postaru
i po staru,
podomácku
i po domácku,
načerno
i na černo,
nakyselo
i na kyselo,
dokřupava
i do křupava.

Kromě spřežek používáme v češtině také tvary s předložkovou vazbou. Tedy ty, které píšeme zvlášť. Pokud do takového tvaru můžete vložit přívlastek, nejde o spřežku.
Například:
Vyšli jsme na horu. (= na kopec)
×
Vyšli jsme nahoru na kopec. (= na vrcholek kopce)


POZOR NA ROZDÍLNÝ VÝZNAM!
VCELKU = ve významu „celkem“ = Vcelku dorazilo 30 lidí. Film se mi vcelku líbil.
V CELKU = eidam v celku – nenakrájený, sklenička je v celku – nerozbitá,
                   plavky v celku – jednodílné

NAVEČER- Půjdeme ven až navečer. (= Kdy? Ve večerních hodinách.)NA VEČER–Těším se na večer. (= Těším se na koho,co? Na večer.)

NAMÍSTĚ– ve významu „vhodný“ – Tvé poznámky nejsou teď namístě.NA MÍSTĚ– Za hodinu budeme na místě.

NATO– Stála poprvé na bruslích a hodinu nato už uměla bruslit. (nato = poté)NA TO– Hlavně na to nezapomeň!

ZATO– Pěší túra byla náročná, zato výhled do krajiny byl nádherný.ZA TO– Mám za to, že už jsem ti o tom včera říkala.

POTOM– PÍŠEME DOHROMADY, KDYŽ MŮŽEME NAHRADIT PŘÍSLOVCEM „PAK“
                   Např. Hrál a potom (= pak) i zpíval.PO TOM– Např. Objednáme si a až po tom obědě se rozhodneme, co dál. (nelze nahradit příslovcem „pak“)

PŘITOM– Poslouchá hudbu a přitom se ještě i učí. (během poslechu se zároveň i učí)

PŘI TOM – Při tom náročném cviku křiví ústa bolestí.

DOKONCE – Domluví se anglicky, německy, španělsky, dokonce i japonsky.DO KONCE– Přečti si tuto knihu, je napínavá až do konce.

ZPAMĚTI– Janička se naučila básničku zpaměti.

Z PAMĚTI– Ten včerejší trapas se mi hned tak nepodaří vymazat z paměti.

OPRAVDU– Tak to jsem opravdu nečekal!

O PRAVDU– Nejde mi o nic jiného než o pravdu.

NAPLAT– Nic naplat, už je o všem rozhodnuto.NA PLAT– Při konkurzu se zeptej také na plat.

ZTICHA– Mohl bys být už chvíli zticha?

Z TICHA– Z ticha se náhle ozval hlasitý zvuk.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA V ROLI SPŘEŽEK

Abyste věděli, o co tu teď půjde. Některá přídavná jména můžeme spojit s jiným slovním druhem a na světě je další spřežka, která obohatí naši slovní zásobu. Posuďte sami:

Přídavné jméno + podstatné jméno = práceschopný, konkurenceschopný, duchaplný.
Přídavné jméno + podstatné jméno slovesné = politováníhodný, nížepodepsaný (i níže podepsaný), nížeuvedený (i níže uvedený), takzvaný (i tak zvaný).

Přídavné jméno + zájmeno = všehoschopný, vševidoucí.
Přídavné jméno + příslovce = dlouhohrající, všudypřítomný.

VÝRAZY, KTERÉ PÍŠEME JEDINĚ ZVLÁŠŤ
Kapr po mlynářsku,
pstruh po námořnicku
,
vepřové po německu
(pozor na malé „n“, které je v tomto případě správné),
zmizet po anglicku
,
na shledanou,
na viděnou,
na rozloučenou,
na uvítanou,
na zotavenou,
na posilněnou,
na pováženou, na uváženou,
na srozuměnou,
na vybranou,
(jako) na zavolanou
,
na rozdíl,
na rozdíl od.

Co dělat, když nevíte, jestli jde o spřežku, nebo ne?

 1. Vezměte si na pomoc Pravidla českého pravopisu nebo Slovník spisovné češtiny.
 2. Hledejte výraz psaný dohromady.
 3. Pokud je vaše detektivní pátrání po jazykových příručkách bezvýsledné, nezoufejte. V takovém případě se jedná o dvě slova, která od sebe oddělujeme mezerou.

Tímto tedy končí putování po příslovečných spřežkách. Pokud vám jen trochu pomohlo, neváhejte jej sdílet dál. Nikdy nevíte, komu ještě může dobře posloužit.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěné knihy Čeština pro všechny. Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře
 • E-book ZDARMA

  "5 rad, jak se neutopit v češtině" Proplujete hladce divokými vodami češtiny.

 • Nejnovější příspěvky
 • Rubriky
 • DÁREK

  Věnuji vám zcela ZDARMA celou kapitolu z mého (v pořadí již druhého) e-booku Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu.