Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Psaní čárek v souvětí

Nebude to sice právě jednoduché, ale pokusíme se vyzrát na tu mrňavou interpunkci, která nám dává pěkně zabrat. Ano, psaní čárek v souvětí patří bezesporu k těm nejsložitějším češtinářským patáliím.

ZAPOMÍNÁME PSÁT ČÁRKY
A to je asi to nejhorší, tak tím začněme hned teď, ať to máme za sebou. Nevím, nerozumím tomu, ale řada lidí asi tak zlenivěla, že už se jim nechce psát ani ty malinkaté čárky. Nezapomínejme na ně a oddělujme čárkou každou další informaci ve větě. Aby to pak třeba nedopadlo tak neslavně jako v tomto souvětí, které na mě vyskočilo na Facebooku:
Pojďme se domluvit na schůzku občerstvení zajistím v úterý ale nemůžu v pátek asi ano.

Odhlédnu-li od stylistiky, správně by to mělo vypadat takto:
Pojďme se domluvit na schůzku, občerstvení zajistím, v úterý ale nemůžu, v pátek asi ano.

I PŘED SPOJKOU „A“ PÍŠEME NĚKDY ČÁRKU
Už ze základní školy si pamatujeme poučku, že před spojkami A, I, ANI, ČI, NEBO nepíšeme čárku. Ano, to je pravda. Ovšem jen tehdy, když jsou tyto spojky použity v poměru slučovacím. A právě tato druhá informace nám tolik neutkvěla. Proto pak bojujeme s větami, jako jsou třeba tyto:
Na zkoušku se pilně učil, a bohužel nebyl úspěšný.
Spojka A je zde v poměru odporovacím, proto před ní píšeme čárku. Jako pomůcka vám poslouží ALE, které si můžete také dosadit. Význam souvětí se tím nezmění.

I když je teprve začátečník, rozumí učitelce angličtiny, a dokonce konverzuje s rodilým mluvčím.
Zde máme spojku A ve spojení se slovem DOKONCE. A právě tento spojovací výraz je typický pro poměr stupňovací. Proto píšeme čárku před A.

Maminka uvařila výborný oběd, a protože všem chutnalo, byla spokojená.
Trošku jiný případ, kdy se nám A vloudilo před vedlejší větu (protože všem chutnalo). I zde píšeme před A čárku.

VĚTA VEDLEJŠÍ VLOŽENÁ DO VĚTY HLAVNÍ
Slib, že pojede s rodiči do Londýna, ho nadchl.
Celá věta hlavní zní Slib ho nadchl. V tomto souvětí je však do ní vložená věta vedlejší že pojede s rodiči do Londýna. A právě tuto vedlejší větu oddělujeme z obou stran čárkami.

Skutečnost, že Slunce je středem solární soustavy, kterou ovládá, je známa každému.
A máme tu podobný případ. Celá věta hlavní zní Skutečnost je známa každému. V tomto souvětí jsou do ní vloženy hned dvě věty vedlejší:
že Slunce je středem solární soustavy
kterou ovládá.

A proto jsou zde vloženy čárky v místech, kde spolu sousedí část věty hlavní a věta vedlejší. Mezi oběma vedlejšími větami je také čárka (před spojovacím výrazem kterou).

VĚTA VEDLEJŠÍ VLOŽENÁ MEZI DVĚ VĚTY HLAVNÍ
Vešli do pokoje, kde příjemně praskalo dříví v kamnech, a za chvíli se hřáli.
Řekl všechno, co měl na mysli, a rozčileně odešel.
I zde si můžete všimnout čárky před spojkou A. Ta nám zde totiž spojuje větu vedlejší (kde příjemně praskalo dříví v kamnech), (co měl na mysli) a větu hlavní (a za chvíli se hřáli), (a rozčileně odešel).
Když spolu sousedí věta vedlejší a věta hlavní, oddělujeme je čárkou. (Týká se tedy i jiných spojek než jen zmíněného A.)

POZOR NA PODOBNÉ DVOJICE SPOJEK!
Zaseli jsme mrkev a také salát.
Před A TAKÉ nepíšeme čárku (poměr slučovací).
×
Venku je pěkně, a tak můžeme jet na ten výlet.
Před A TAK píšeme čárku (vyjadřuje důsledek).

Honza navštívil babičku a pak (a potom) se šel ještě projít.
Před spojkami A PAK, A POTOM nepíšeme čárku (poměr slučovací).
×
Babička měla narozeniny, a proto ji Honza navštívil.
Před spojkou A PROTO čárku píšeme (vyjadřuje důsledek), tak pozor na ni.

Petr nikdy nestál na snowboardu ani lyžovat se ještě nenaučil.
Zde máme spojku ANI v poměru slučovacím, čárku tedy nepíšeme.
×
Petr nikdy nestál ani na snowboardu, ani lyžovat se ještě nenaučil.
V tomto souvětí je pro změnu dvojitý spojovací výraz ANI – ANI, který oddělujeme čárkami.
(Stejné pravidlo se týká i dvojitých spojovacích výrazů HNED – HNED, JEDNAK – JEDNAK, DÍLEM – DÍLEM, I – I, BUĎ – NEBO.)

DVA SPOJOVACÍ VÝRAZY VEDLE SEBE
Trenér řekl Martině, že když poleví ve cvičení, úspěchu nedosáhne.
(= Trenér řekl Martině, že úspěchu nedosáhne, když poleví ve cvičení.)
Když jsou vedle sebe dva výrazy, ale každý z nich patří k jiné větě, píšeme čárku jen před prvním z nich (viz ,že když). Týká se i spojovacích výrazů že kdyby, protože kdyby, že přestože.

ČÁRKU PÍŠEME, I KDYŽ CHYBÍ SPOJOVACÍ VÝRAZ
Včera jsem si koupila novou sukni, výběr měli opravdu veliký.
V každé větě souvětí je jeden přísudek. Tyto dvě věty je tedy potřeba nějak oddělit. Čárka v tomto případě stačí.

SLOŽITÁ SOUVĚTÍ
Tak toto už je pořádná fuška. Kdo toto zvládne, je už opravdový mistr v psaní interpunkce. Posuďte sami:

Tatínkovi přálo k narozeninám hodně přátel, chyběl však mezi nimi Karel, protože byl nemocen a nemohl přijít, ačkoli se na oslavu velmi těšil.
Toto souvětí má celkem 5 vět. Poznáte to podle počtu přísudků (přálo, chyběl, byl nemocen, nemohl přijít, se těšil). Každou z těchto vět je třeba od sebe oddělit. Ať už čárkou nebo spojkami (protože, a, ačkoli).

A ještě poznámka pro náročnější čtenáře. Před spojkou a nepíšeme v tomto případě čárku, protože nám spojuje dvě vedlejší věty stejného druhu – protože byl nemocen a (protože)nemohl přijít.

Když mi v klidu vysvětlíte, co se stalo, pokusím se vám pomoci, protože mi záleží na tom, abyste byli u nás spokojeni.
Souvětí má opět celkem 5 přísudků (vysvětlíte, se stalo, pokusím se, záleží, byste byli spokojeni), tedy 5 vět. A stejně jako u předchozího příkladu i zde platí pravidlo, že každou z těchto vět je třeba od sebe oddělit.

Nebojte se, tímto je naše putování po českých souvětích u konce. Alespoň tedy v rámci tohoto jednoho článku.

Pokud vám vrtá hlavou i psaní čárek ve větě jednoduché, můžete si o něm přečíst klidně hned teď.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny
Vaše Erika


Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěné knihy Čeština pro všechny. Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře
  • E-book ZDARMA

    "5 rad, jak se neutopit v češtině" Proplujete hladce divokými vodami češtiny.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • DÁREK

    Věnuji vám zcela ZDARMA celou kapitolu z mého (v pořadí již druhého) e-booku Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu.