Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Doplněk a jeho druhy

Právě jste otevřeli článek, který je poslední z celé série článků o větných členech. Sice se říká, že nejlepší na konec, ale já bych to spíše změnila na nejnáročnější na konec. I proto je doplněk mezi žáky a studenty tím nejméně oblíbeným. Sepsala jsem pro vás tedy hned několik informací, abyste se o tomto větném členu dozvěděli vše potřebné.

JAK SE PTÁME NA DOPLNĚK?
Ptáme se: Jak? Jaký? Za koho? Kým?
A tady nastává první problém. Tyto typy otázek by se mohly žákům a studentům plést s otázkou na příslovečné určení způsobu (jak?) a s otázkou na přívlastek (jaký?). Proto bývá doporučováno ptát se také kterak.

CO VYJADŘUJE DOPLNĚK?
Doplněk vyjadřuje vlastnost, kterou má podstatné jméno jen za určitého děje, např. Děvčata běhala bosa.
Nebo vlastnost, která se doplňku přisuzuje dějem, např. Honzu zvolili důvěrníkem.

JAK JEJ ZNAČÍME?
Toto je ta nejjednodušší část. Doplněk značíme D, popř. Do.

NA ČEM VE VĚTĚ ZÁVISÍ?
Tento rozvíjející větný člen závisí ve větě současně na dvou členech. Konkrétně na podstatném jménu (z větných členů na podmětu nebo předmětu) a na slovese (z větných členů na přísudku).
Např. Jana přišla na oslavu sama.
Doplněk sama závisí na podmětu Jana (právě Jana je ta, která je sama). A zároveň závisí i na přísudku přišla (přišla sama).

A ještě jeden příklad:
Slyšel Evu zpívat v koupelně.
Doplněk zpívat závisí na předmětu Evu (právě Eva je ta, která zpívá). A zároveň závisí i na přísudku slyšel (slyšel zpívat).


JAKÝMI SLOVNÍMI DRUHY JE DOPLNĚK VYJÁDŘENÝ?
Podstatným jménem
a) V 7. pádě, po slovesech jmenovat, zvolit, prohlásit, zdát se, učinit, zůstat:
Honzu jmenovali předsedou.
Prohlásili ho nezvěstným.
Zůstane naším přítelem.

b) Ve 4. pádě s předložkou, po slovesech považovat, oceňovat, uznat, prohlásit:
Ladu považovali za nejchytřejší.
Karla prohlásili za vítěze.


Přídavným jménem
Katka vyšla z pokoje nalíčená.

Přídavným jménem ve jmenném tvaru
Pacienti se cítili zdrávi
.

Zájmenem
Ženy zůstaly v čekárně samy.

Číslovkou
Gymnastky skončily na závodech třetí.

Infinitivem slovesa
Viděl Honzu běžet na autobus.
V dálce slyšel zpívat slavíka.

Jménem (myšleno podstatným nebo přídavným) se spojkou jako, jakožto, coby
Pracovala jako korektorka.
Byl vybrán jakožto nejpečlivější.
Podnikal coby elektrikář.

Přechodníkovou vazbou
Utekla plačíc.
(V tomto případě se jedná o holý doplněk vyjádřený přechodníkem. A ten ve větě neoddělujeme čárkou.)
Pokud je ve větě přechodník, je vždy doplňkem.

Vešel, opíraje se o hůl.
Jana, čtouc
knihu, zapomněla na čas.
(V těchto větách jde pro změnu o doplněk vyjádřený rozvitou přechodníkovou vazbou, který oddělujeme čárkou.)

Nyní vás seznámím s druhy doplňků podle toho, zda je/není doplněk rozvitý dalšími větnými členy:

DOPLNĚK HOLÝ
Turisté přišli unavení.
Doplněk tvoří slovo unavení. A na tomto doplňku nezávisí žádný další větný člen. Právě naopak, doplněk unavení závisí na podmětu turisté a přísudku přišli.

DOPLNĚK ROZVITÝ
Turisté přišli velmi unavení.
Pro lepší pochopení jsem zvolila podobnou větu. I zde je tedy doplňkem slovo unavení. Tentokrát se však jedná o doplněk rozvitý, protože na něm závisí alespoň jeden další větný člen.
Konkrétně v naší vzorové větě je doplněk unavení rozvitý jedním větným členem, a to:
velmi (příslovečné určení míry, jak moc unaveni).

DOPLNĚK NĚKOLIKANÁSOBNÝ
Někdy se ve větě vyskytuje víc doplňků. V takovém případě se jedná právě o tento druh.
Např. Turisté přišli unavení, hladoví a žízniví
V této větě je víc než jeden doplněk, konkrétně tři. A jsou vyjádřeny přídavnými jmény.

ROZDÍL MEZI DOPLŇKEM A JMENNOU ČÁSTÍ PŘÍSUDKU SLOVESNĚ JMENNÉHO
DOPLNĚK:                                           PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU:
Chlapci se vrátili unavení.               Chlapci byli unavení.
Jana doběhla druhá.                        Jana byla druhá.
Tomáš pracoval jako číšník.           Tomáš se stal číšníkem.

ROZDÍL MEZI DOPLŇKEM A PŘÍVLASTKEM
DOPLNĚK:                                          PŘÍVLASTEK:
Víla tancovala bosa.                       Bosá víla tancovala.


Pokud víte o někom, komu by můj článek mohl pomoci, sdílejte jej dál.
O správném psaní v češtině se dočtete i 
v mojí knize.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře