Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Jak správně používat lomítko

Budete se divit, ale i na takové nenápadné znaménko, jakým je právě lomítko, si musíme dávat pozor při psaní textů. I zde totiž platí určitá pravidla, která je dobré znát.

KDE SE MŮŽETE SETKAT S LOMÍTKEM?
To je možná to první, co vás napadlo. V jakých případech tedy lomítko používáme?

  • Zápis školního roku, např. 2021/2022.
  • Zápis jednotek, např. 5 km/h.
  • Zlomky, např. 1/4 litru.
  • Oddělení popisného a orientačního čísla v adrese, např. Na Hraničkách 313/19.
  • Zkrácený název města na informačních tabulích, rozcestnících a směrovkách, kdy kvůli úspoře místa píšeme např.  Ivanovice n/H, Ústí n/L.
  • V odborných textech se lomítko často používá při psaní výrazu a/nebo. Zde pak máte na výběr hned ze dvou možností. Buď platí jen jedna ze spojek kolem lomítka, nebo mohou platit obě najednou, např. Číslovky píšeme slovy a/nebo číslicemi.
  • Rodná čísla, čísla jednací nebo čísla účtu včetně kódu banky.
  • Lomítko také slouží coby oddělovač v internetových adresách.
  • Při úsporném psaní poezie píšeme kolem lomítka mezery. Jednotlivé verše oddělujeme jedním lomítkem, sloky pak dvěma lomítky, např

Požáry Ze čtyř stran hoří léto // Omamně kvetou akátové háje / zelená duše vína doutná na vinicích / krvácí vlčí máky v obilí // Přichází tma / a po stříbrném mostě kráčí luna // Svět je jak chleba vytažený z pece / a noc ujídá.

Jen pro lepší představu, báseň Jana Skácela pak vypadá v běžně psané podobě takto:

Jan Skácel
Krátký popis léta

Požáry Ze čtyř stran hoří léto

Omamně kvetou akátové háje
zelená duše vína doutná na vinicích

krvácí vlčí máky v obilí

Přichází tma
a po stříbrném mostě kráčí luna

Svět je jak chleba vytažený z pece
a noc ujídá.

KDY PÍŠEME LOMÍTKO BEZ MEZER?
Když vložíme lomítko mezi dva jednoslovné výrazy, zkratky, číslice nebo značky neobsahující mezery, nedělají se kolem lomítka mezery.
Např. tel./fax., a/nebo, 1/2, 2019/2020, km/h, čj. No/2456/12.

Mezeru neděláme ani tehdy, když lomítko označuje alternativy tvaru slova.
Např. student/ka, přijat/přijata, lékaři/lékařky, žáci/žákyně.

KDY PÍŠEME LOMÍTKO S MEZERAMI?
Když je alespoň jeden z výrazů víceslovný, pak oddělujeme lomítko z obou stran mezerami.
Např. jedna hodina / dvě hodiny, moderní gymnastika / balet.

LOMÍTKO NA KONCI ŘÁDKU
Někdy se stane, že vám při psaní vejde na jeden řádek výraz před lomítkem a lomítko, ovšem druhý výraz za lomítkem stojí až na řádku následujícím. Nebojte, tady na vás žádný chyták nečíhá. Lomítko nemusíte opakovat znovu na dalším řádku. Správně to pak vypadá třeba takto:
2019/
2020.

Věřím, že i díky tomuto článku si zase o něco rozšíříte vaše znalosti. A pokud potřebujete načerpat více inspirace, mohla by vám pomoct tato kniha, která je plná záludností a výjimek z oblasti pravopisu.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře