Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Přejatá slova, ve kterých často chybujeme

Slova přejatá z cizího jazyka patří také do české slovní zásoby. Když už je ale používáme, měli bychom vědět, jak s nimi správně zacházet. Řada lidí totiž užívá cizí slova ve snaze působit nadmíru vzdělaně. Ovšem pokud je nezvládnou použít v odpovídajícím tvaru nebo významu, dostanou se tím do trapné situace.

Mám tu pro vás porci hned několika slov, která nám často komplikují správné psaní. Pojďme se do nich tedy „zakousnout“.

BIZARNÍ
Slovo bizarní má svůj původ ve francouzštině, konkrétně pochází ze slova bizzare. Odtud tedy správná varianta bizarní (nikoli bizardní).
Ještě doplním, že tímto výrazem označujeme něco či někoho, kdo je zvláštní, podivný, podivínský, neobvyklý.

PSANÍ I/Y PO „C“
Se psaním i/y po C v cizích slovech je to pořádně zapeklité. V češtině totiž nemáme žádné přehledné pravidlo. Proto vám nezbývá nic jiného, než si zapamatovat následující:
Měkké i píšeme například ve slovech: cikády, citron, cirkus, hyacint.
Oproti tomu ypsilon píšeme v těchto cizích slovech: bicykl, cyklon, cynik, cyklista, cyklus, cypřiš.

DEVIZA × DEVÍZA
Zde se nám sešla slova, která vypadají podobně, ale nenechte se zmýlit. Jejich význam je odlišný.
Deviza jsou peníze v cizí měně.Oproti tomu devíza označuje životní zásadu.

PŘEDPONY DIS-, DYS-
Předpona dis- označuje (u některých slov) nesoulad, opak, negaci. Například:
Disharmonie, disonance (obě slova označují nesoulad, nelibozvuk),
disident
(vyslovujeme [dysident], člověk v opozici proti systému),
diskreditovat (zbavit důvěry),
diskriminace (omezování práv),
diskvalifikace (vyřazení ze soutěže),
disproporce (nerovnoměrnost).

Předpona dys- se používá ve slovech, která označují nějakou vadu, poruchu. Například: Dysgrafie (potíže se psaním),
dysortografie
(porucha pravopisu),
dyskalkulie (potíže s počítáním),
dyslexie
(porucha čtení).

EURO
Slovo euro skloňujeme podle vzoru město. Z toho důvodu je správně například 20 eur, nikoli 20 euro.

EVENTUÁLNĚ
Někteří pisatelé se nechávají zmást německy psaným slovem Eventuell. My se ale budeme řídit českým pravopisem, a proto napíšeme správně eventuálně.

FRUSTRACE
Jak píšete a vyslovujete tento výraz? Protože pochází z latinského slova frustratio, pak je v češtině jediná správná podoba frustrace.

IGLÚ
Slovo iglú je zajímavé hned ze dvou důvodů. Patří mezi slova nesklonná, nemusíte si tedy dělat starosti s jeho ohýbáním. Ve všech pádech má stále stejný tvar.
Horší už je to s jeho psaním. Pozor na ú na konci slova. Protože se jedná o slovo přejaté, neřídí se naším českým pravidlem o psaní ů na konci slova.

INVENTURA
Někdy vám nezbyde nic jiného než provést nepopulární inventuru. A tu, jak vidíte, píšeme s krátkým „u“. Inventura totiž patří mezi přejatá slova s příponou –ura (podobně jako například kultura, literatura, brožura).
A ještě jedna zajímavost ke slovům z této skupinky. Přestože ve spisovném jazyce vyslovujeme [ú], píšeme pouze krátké „u“.

KÚRA
Jde-li o kůru ze stromu, kůru pomerančovou (či z jiného ovoce), kůru zemskou či kůru mozkovou, pak je namístě psát „ů“.
Jiné je to ale s přejatým slovem kúra. V této podobě jej píšeme tehdy, když jde o kúru léčebnou, lázeňskou nebo odtučňovací. Jedná se o slovo přejaté (z latiny), proto se na něj nevztahuje naše české pravidlo o psaní ů uprostřed slova.
Podobné je to i se psaním slov manikúrapedikúra. (Správné jsou však i varianty manikýra, pedikýra.)

MÚZA
Správně je jedině múza. Pochází z řeckého músai. A jak už to tak u přejatých slov z cizích jazyků bývá, jejich pravopis se ve výsledku liší od našich běžných českých zvyklostí. Proto tedy pro jistotu zapomeňte na nesprávnou variantu můza.

PERMANENTNÍ
Slovo permanentní vzniklo z latinského „permanere“. Takže ono písmenko „m“, na které při psaní často zapomínáme, není ve slově jen tak náhodou. Totéž platí pro slovo permanentka.

PROTEŽOVAT
Slovo protežovat pochází z latinského slova „protegere“ (podobně jako známé slovo „protekce“). Možná jste doteď používali výhradně variantu protěžovat. Ta je ovšem nesprávná.
Slovo protežovat použijeme tehdy, když někoho upřednostňujeme.

RESPEKTIVE
Jediná správná podoba je respektive. Zapomeňte tedy na tvary respektivě, respektivně.
Slovo pochází z latiny a v češtině byste k němu našli synonymum v podobě slov vlastně, popřípadě.

SKICA, SKICI
Pozor na následující chyták! Přestože slovo skica (tedy náčrtek) skloňujeme podle vzoru žena, píšeme v některých tvarech na konci –i, tedy skici.
Např. Stačí, když obrázek nakreslíš jen formou skici. Pečlivě vypracoval všechny skici.

ŠTRÚDL
No, upřímně, této nepřekonatelně dobré (většinou jablečné) pochoutce neubere na chuti nic. A pravopisná chybka už teprve ne. Ať už napíšete „Ú“, nebo „Ů“, pochutnáte si úplně stejně. Mně to ale nedá, a proto vám prozradím to sladké tajemství, že štrúdl se píše jedině s „Ú“. Pochází totiž z německého slova Apfelstrudel. A u přejatých slov, jak známo, je to s pravopisem jinak, než jsme v češtině běžně zvyklí.

TÚRA
Když se vydáte na větší „výšlap“ do hor, jdete na túru. (To víme, to je jasné.) Ale ne každý ví, že slovo túra patří mezi slova přejatá, a proto píšeme uprostřed slova „Ú“.

STANDARDNÍ × STANDARTA
Slovo standardní souvisí se standardem, jinými slovy s něčím obvyklým, normálním. A to je také jediná správná podoba tohoto slova. POZOR, neplést s prezidentskou standartou.

TÉMA × TEMATICKÝ
Častá bolístka studentů v diktátech. Se psaním slova téma si hlavu ani tak nelámou. Horší je to ale s přídavným jménem tematický.
Slovo tematický je odvozeno od slova tematika (nikoli od slova „téma“). Pro mnohé z vás to možná bude překvapením. A pro koho ne, ten si to může teď hned zopakovat, protože to není nikdy na škodu.

SLOVA S PŘEDPONOU VICE-
A tady pozor, přátelé! Vice- je totiž latinská předpona, která nám nahrazuje české místo-. Označuje tedy někoho, kdo je zástupcem či náhradníkem. Nikoli někoho, kdo je „víc“. Např. viceprezident, vicepremiér, vicemistryně, vicemiss.

Pokud vám tato porce přejatých slov nestačila,
ještě více jich najdete v mojí knize.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře