Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Slova mnohoznačná a homonyma

Bezmála 15 let připravuji žáky základních škol k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia a střední školy. (Samotnou mě překvapuje, jak ten čas neúprosně letí.) A za tu dobu už se mi podařilo vypozorovat, kde žáky tak zvaně „bota tlačí“. V tom velikém množství češtinářského učiva se totiž vždy najde takové, které jim poplete hlavu. Jedním z takových zádrhelů je nesprávné pochopení slov mnohoznačných a homonym.

SLOVA MNOHOZNAČNÁ (POLYSÉMNÍ)
Jedná se o slova, která mají více významů. Tyto významy spolu souvisí na základě podobnosti, která se týká většinou vzhledu. Slova mnohoznačná mají často jeden význam základní a další významy přenesené.

Pojďme se tedy oněm slovům mnohoznačným podívat na zoubek. Respektive na zub. Protože právě zub patří k tomuto typu slov. Jeho základní význam je zub v ústech. A další přenesené významy pak vznikají právě na základě podobnosti. Například zub na pile, zub vidličky, zub klíče, zub při neodborném stříhání vlasů, zuby hradeb (cimbuří).


Další mnohoznačná slova:
Jazyk – jazyk v ústech, jazyk u boty, český/cizí/mateřský/umělý jazyk, spisovný/psaný/mluvený jazyk, sněhový jazyk.
Koleno – část těla, koleno trubky, lysá hlava (svým tvarem připomíná koleno).
Oko – na polévce, na punčoše, volské oko, paví oko, pytlácké oko, kuří oko, oko sítě, oko při pletení.
Kohoutek – malý kohout, vodovodní kohoutek, luční bylina, nahoru vyčesané vlasy.
Hřebínek – k česání vlasů, kohoutí hřebínek.
Lístek – malý list, jízdenka, pohlednice, listina (např. rodný, oddací).

HOMONYMA (SLOVA SOUZVUČNÁ)
A teď z jiného soudku. Homonyma sice stejně znějí, ale mají různý význam. Tyto významy spolu však nemají nic společného. Neshodují se na základě podobnosti.

HOMONYMA PRAVÁ (HOMOGRAFA)
Slova s odlišnými významy, znějí stejně a také je píšeme stejně.
Rys – zvíře, výkres, typická vlastnost, tah ve tváři.
Los – zvíře, výherní los.
Cenit – odhadovat cenu, vážit si někoho, cenit (ukazovat) zuby.
Výtah – k přepravě osob nebo nákladu, stručný obsah.
Brnění – rytířské brnění, brnění v nějaké části těla.
Box – sport, oddělené místo v restauraci, krabice/skříň.
Pil – napil se (sloveso), několik pil, například na dřevo (podstatné jméno).
Kolej
– pro vlaky a tramvaje, ubytování pro vysokoškolské studenty.

HOMONYMA NEPRAVÁ (HOMOFONA)
Samozřejmě i tato slova mají odlišný význam. Sice znějí stejně, ale píšeme je jinak.
Nabít
(dodat energii mobilnímu telefonu),
nabýt (získat, zvětšit objem).

Shlédnout (podívat se směrem dolů, například z rozhledny),
zhlédnout (podívat se před sebe, např. na film v televizi, na výstavu v galerii).

Míval (dříve něco měl),
mýval (medvídek).


Jak jste si tedy mohli všimnout na mnoha příkladech, slova mnohoznačná nejsou totéž co homonyma.

Pokud znáte někoho, komu by můj článek mohl pomoct, sdílejte jej klidně dál.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře