Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Slovesný rod

Jedna ze slovesných kategorií, kterou by žáci nejraději vymazali z učebnic českého jazyka. Nedá se však nic dělat, nevyhnou se jí ani v písemných pracích, ani v testech k přijímacím zkouškám. Jdeme tedy na ni.

SLOVESNÝ ROD
U sloves rozlišujeme rod činný a trpný.

ČINNÝ
Slovo, které je ve větě podmětem, je původcem děje. To znamená, že podmět ČINÍ (koná, dělá) to, co vyjadřuje přísudek.
(Rod činný nazýváme také aktivum. Podmět je aktivní.)

Například:
Zedníci staví dům. (podmět = zedníci)
Youtuber natáčí video. (podmět = youtuber)
Kočka mňouká.
Jana bude pomáhat babičce s nákupem.


TRPNÝ
U trpného rodu pro změnu podmět NEČINÍ (nekoná, nedělá) to, co vyjadřuje přísudek. Činnost totiž vykonává někdo jiný.
(Rod trpný nazýváme také pasivum. Podmět je pasivní.)

Například:
Dům je stavěn zedníky. (podmět = dům)
Dům se sám nepostaví – staví jej někdo jiný než podmět.

Video bylo natočeno youtuberem. (podmět = video)
Video se samo nenatočí – točí jej někdo jiný než podmět.

Nejvíce zboží se prodalo ve výprodeji. (podmět = všeobecný)
 Zboží se samo neprodalo – prodal jej někdo jiný.

Jak vidíte, rod trpný se tvoří hned několika způsoby. Pojďme se na ně podívat podrobněji:

SLOVESO ZVRATNÉ (sloveso + zvratné zájmeno)
Chcete příklady?
Ve zlatnictví se prodávají i šperky z chirurgické oceli.
(šperky = podmět, samy se neprodají)

V kině se hraje nejnovější film Jana Hřebejka.
(film = podmět, sám se nehraje)

OPISNÝ TVAR TRPNÝ (tvary sloves být nebo bývat + příčestí trpné)
Příčestí trpné vytvoříme pomocí těchto přípon:
-N (chválen), -NA (chválena), -NO (chváleno),
-NI (učeni), -NY (učeny), -NA (učena),
-T (rozbit), -TA (rozbita), -TO (rozbito),
-TI (přijati), -TY (přijaty), -TA (přijata).

A celé přísudky v trpném rodě pak vypadají např. takto:
je chválen, byla chválena, bude chváleno,
byli učeni, budou učeny, jsou učena,
je rozbit, byla rozbita, bude rozbito,
budou přijati, jsou přijata, bylo přijato.


DALŠÍ PŘÍKLADY OBOU SLOVESNÝCH RODŮ:
Všechno zboží bylo zabaveno. (rod trpný)
Nejméně dvakrát denně si čistím zuby. (rod činný)
Termín odevzdání projektu bude prodloužen o měsíc. (rod trpný)
Hodiny odbily půlnoc. (rod činný)
Na ten film se podívám jindy. (rod činný)
Dveře se na noc zamykají. (rod trpný)
Na náměstí otevřeli novou kavárnu. (rod činný)
Moře se konečně uklidnilo. (rod trpný)

Kategorie slovesného rodu není samozřejmě jediná, kterou určujeme u sloves. Zbývá nám ještě osoba, číslo, čas, způsob, vid, popř. slovesná třída a vzor. Na ty si však posvítím někdy příště.

Potřebuje si vaše dítě procvičit více češtinářského učiva?
Pak mám pro něj skvělého pomocníka, knihu Pravopis pro všechny.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře