Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Elipsa neboli výpustka

Možná se vám pod pojmem elipsa nejprve vybaví matematický pojem označující uzavřenou křivku oválného tvaru. Tudy však dnes cesta nepovede. Vydáme se totiž pátrat po elipse (neboli výpustce) v češtině.

Jak už nám výstižný název výpustka napovídá, jedná se o vypuštění výrazu nebo části věty, které jsou z kontextu či situace známé. Ale to jen v případě, že si tuto část umíme jednoznačně doplnit. Elipsa by tedy neměla ovlivnit správné porozumění obsahu věty.

CO POVAŽUJEME V ČEŠTINĚ ZA ELIPSU?

  • Vynechané místo ve větě, ze které byl vypuštěn jeden nebo více větných členů.
  • Celá věta, ze které byla vypuštěna nějaká její část.
  • Obecně jde o vypuštění výrazu z věty, abychom neopakovali informace známé z kontextu.

PŘÍKLADY ELIPSY (VÝPUSTKY)

Co dělá Petra?
Je manikérka.
(Ve druhé větě je vynechán podmět Petra, protože jej známe z kontextu. Jeho opakování by tedy bylo zbytečné.)

Dnes pojedeme k babičce, zítra lyžovat.
(Zde je ve druhé větě souvětí vynechána část přísudku, konkrétně sloveso pojedeme.)

Musím k lékaři.
(V této větě je také vynechána část přísudku, přesněji sloveso jít.)

Já ti nevolal. Já tam nebyl.
(V obou případech chybí část přísudku, konkrétně sloveso jsem.)

Prosím jeden poloviční.
(Zde je vynechán předmět lístek.)

ELIPSA V DIALOGU

Jak jste nejspíš vypozorovali z uvedených příkladů, s elipsou se často setkáváme právě v dialogu. Přidám ještě další případy vynechaných slov:

Kdy přijdeš z práce domů? V šest.
(Jistě, na otázku bychom mohli odpovědět celou větou, ale pro mluvený projev je úspornost typická. Zkrátka a dobře, šetříme slovy tam, kde nepovažujeme za důležité sáhodlouhé vysvětlování.)

Důvodem k užití elipsy může být také situace, kdy mluvčí prožívá silné emoce.
Např. Povíte nám, jak se to stalo? Tam. Dva. Hrozné.

Elipsa tedy umožňuje stručné vyjadřování bez opakování slov. Je typická pro mluvený projev. Ale můžete se s ní setkat i v projevu písemném, například v nejrůznějších formulářích a dotaznících.

Pokud víte o někom, komu by můj článek mohl pomoci, sdílejte jej dál.
O správném psaní v češtině se dočtete i 
v mojí knize.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře