Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

I s předložkami je někdy potíž

Sedmým slovním druhem v pořadí jsou předložky. Takové malé „skoronic“, ale i s nimi můžeme nadělat v textech víc škody než užitku, když nevíme, jak je správně používat.

Možná si teď říkáte, že přece o nic nejde. Předložky se ani neskloňují, ani nečasují, patálie s psaním i/y v koncovce tedy nehrozí.

Onen zakopaný pes spočívá totiž v něčem úplně jiném. V masmédiích, v mluvených projevech a psaných textech se poslední dobou až příliš často setkáváme se zaměňováním předložek DÍKY a KVŮLI. Jako by mluvčí a pisatelé ani nepřemýšleli nad jejich skutečným významem.

Pro srovnání zde nabízím následující věty:
Díky požáru přišli o střechu nad hlavou.
Kvůli požáru přišli o střechu nad hlavou.

Neznám jediného člověka, kterého by potěšil požár vlastního domu. Věta s předložkou DÍKY se nám tuto myšlenku totiž pokouší vnutit. My se však nedáme a použijeme jedinou správnou variantu, tedy větu: Kvůli požáru přišli o střechu nad hlavou.

Předložka KVŮLI vyjadřuje příčinu (důvod), její význam je spíše negativní.
Např.: Představení bylo kvůli nemoci herce odloženo.
Úředník byl odvolán kvůli zpronevěře majetku.

DÍKY používáme pouze v případě, že je nám daná skutečnost přínosem, že je pro nás žádaná. Její význam je ryze pozitivní.
Např.: Díky tvým cenným radám jsem uspěl u pracovního pohovoru.

POZOR! Některé věty mohou být matoucí v tom, že sice vyjadřují negativní skutečnost, ovšem s pozitivními důsledky.
Např.: Díky zatopenému lomu objevili archeologové vzácné artefakty.
(To, že je lom zatopený, je negativní skutečnost. Tu však zmírní pozitivní důsledek, kterým je objevení vzácných artefaktů.)

DALŠÍ PŘÍKLADY:
Díky tvým vitamínům se nám chřipka naštěstí vyhnula.
Díky rychlé reakci lékařů byl zachráněn další lidský život.
Kvůli sněhové kalamitě byl ohrožen provoz dálnice.
Závodník se kvůli vážnému zranění nezúčastnil důležitého turnaje.
Kvůli poruše auta jsem nestihl dojet včas na schůzku.

A pak tu ještě máme předložky KROMĚ a MIMO. Ty jsou pro změnu stejného významu. Je tedy jedno, v jakém kontextu je použijeme. Musíme si však dát pozor na pády. (No není ten náš mateřský jazyk krásný? Řeč je samozřejmě o jedné z mluvnických kategorií.) Každá z těchto předložek se totiž pojí s určitým pádem.

Předložka KROMĚ se pojí s 2. pádem (kromě koho, čeho ).
Např.: Kromě Jany tam byli i další spolužáci).

Oproti tomu předložka MIMO se pojí se 4. pádem (mimo koho, co).
Např.: Stál raději mimo silnici.

Až budete opět brázdit vozovku ve svém automobilu, zkuste ještě více zaměřit vaši pozornost na dopravní značky. Budete se divit, u kolika z nich je toto pravidlo s pády porušováno.
Např.: „Zákaz vjezdu mimo autobusů MHD“. Správně by však bylo „Zákaz vjezdu mimo autobusy MHD“, nebo „Zákaz vjezdu kromě autobusů MHD“.

Nebo „Mimo dopravní obsluhy“ namísto správného „Mimo dopravní obsluhu“ nebo „Kromě dopravní obsluhy“.
Nebo „Mimo vozidel náhradní přepravy“ namísto „Kromě vozidel náhradní přepravy“.

DALŠÍ PŘÍKLADY:
Uvedu vám (pokud možno) obě správné varianty, abyste měli přehled, jak to vlastně s těmi našimi dvěma předložkami KROMĚ a MIMO je:

„Mimo knedlíky uvařím vše.“ (To je chyták, že? Tak pozor na něj!)
Můžete však použít i variantu „Kromě knedlíků uvařím vše“.
„Míč skončil mimo trávu.“ (Zde není možná druhá varianta.)
„Mimo domácí úkoly neudělal nic.“ Nebo také „Kromě domácích úkolů neudělal nic.“
„Vyhrál všechny disciplíny kromě šplhu.“ Anebo „Vyhrál všechny disciplíny mimo šplh.“
„Na oslavu přišli všichni mimo babičku.“  Nebo „Na oslavu přišli všichni kromě babičky.“

O předložkách se v tomto článku už víc nedočtete. Protože však v každém ze slovních druhů číhá nějaký ten chyták, zpracovala jsem je pěkně přehledně do jednoho z mých e-booků. Jeho tvoření mě stálo moře času, oceán tvořivé energie a taky kapičku nervů. Nevadí.

S láskou jsem pro vás napsala Více než 20 chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu.
A všechny ty vypečené češtinářské špeky jsou tu teď pro vás. Stačí jeden klik a hned se dozvíte víc.

 

Čeština se mnou je Čeština pro všechny
vaše Erika

Erika Hanáčková
Jsem tu proto, abych lidem předávala své znalosti z češtiny tak, aby se pro ně stala srozumitelnou a zábavnou. Pomáhám všem uživatelům českého jazyka pochopit mnohdy složitá pravopisná pravidla a vyznat se ve sděleních, která nás dennodenně obklopují. Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Moje služby

Korektury textu

Copywriting

Jazykový poradce

Přepis textu

Doučování na míru

Komentáře
  • E-book ZDARMA

    "5 rad, jak se neutopit v češtině" Proplujete hladce divokými vodami češtiny.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • DÁREK

    Věnuji vám zcela ZDARMA celou kapitolu z mého (v pořadí již druhého) e-booku Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu.