Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Vše o zájmenech – 2. část

Zájmena patří mezi slovní druhy, které používáme v textech opravdu často. Musíme si ale také přiznat, že nám někdy komplikují správné psaní, protože i mezi nimi na nás číhá řada chytáků. V 1. části článku jste se o zájmenech sice dozvěděli dost informací. To však stále není všechno, a proto mám pro vás pokračování.

SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMENA JÁ

1. pád
2. pád (beze) mě/mne
3. pád (ke) mně/mi
4. pád (vidím) mě/mne
6. pád (o) mně
7. pád (se) mnou

POMŮCKA: Pokud vám činí potíže určování pádů, poslouží vám například jméno Vašek, které si dosadíte namísto tvarů zájmena . Kde má Vašek dvě slabiky, tam píšeme dvě písmena, tedy tvar . A pokud má Vašek tři slabiky, píšeme tři písmena, tedy tvar mně.
Například:
Opřela se o – o Vaš-ka, dvě slabiky, píšeme dvě písmena – mě (4. pád – koho, co).
Zmínili se o mně – o Vaš-ko-vi, tři slabiky, píšeme tři písmena – mně (6. pád – kom, čem).

TVARY ZÁJMEN JI/JÍ, NI/NÍ, NAŠI/NAŠÍ, VAŠI/VAŠÍ
Abychom v textu správně odlišili krátké a dlouhé tvary zájmen, vezmeme si na pomoc zájmena ukazovací.
Například:
Už dlouho ji neviděl.
Ukážeme si zájmenem tu, píšeme krátké ji.

Podal ruku na přivítanou.
Ukážeme si zájmenem , píšeme dlouhé .

Zajímali se o ni.
Ukážeme si zájmenem tu, píšeme krátké ni.
Tvar ni píšeme proto, že je před ním předložka o.

Přišli k  na návštěvu.
Ukážeme si zájmenem , píšeme dlouhé .
Tvar píšeme proto, že je před ním předložka k.

Naši sousedku jsem potkala před domem.
Ukážeme si zájmenem tu, píšeme krátké naši.

naší chatě je příjemně a útulno.
Ukážeme si zájmenem , píšeme dlouhé naší.

 Vaši dceru bohužel neznám.
Ukážeme si zájmenem tu, píšeme krátké vaši.

vaší tetou jsem si pěkně popovídala.
Ukážeme si zájmenem tou, píšeme dlouhé vaší.

ZÁJMENO SE (S SEBOU × SEBOU)
V 7. pádu zájmena se píšeme buď předložku – tvar s sebou.
Například: Na dovolenou si s sebou vezměte opalovací krém.
Tvar s sebou používáme ve významu mít u sebe.

V 7. pádu zájmena se můžeme použít i tvar bez předložky – sebou.
Například: Kapr sebou házel. Vojta sebou šil na všechny strany.
Tvar sebou píšeme po slovesech, která vyjadřují, jaké pohyby dělá původce děje (zde kapr, Vojta) svým tělem.

Variantu sebou využijete i v ustálených spojeních. Jedním z nich je samo sebou.
Například: To se nemohlo stát jen tak samo sebou.

PSANÍ MI × MY
Tvar mi píšeme ve 3. pádu zájmena .
Například: Podej mi tu knihu.

Tvar my píšeme v 1. pádu zájmena my (my všichni).
Například: My tam s vámi rádi půjdeme.

VÝZNAM ZÁJMEN JEJICH × JEJÍCH
Velice záleží na tom, který z tvarů použijete. Každý z nich má totiž jiný význam. Posuďte sami:
Z jejich slov jsme byli nadšeni.
Jedná se konkrétně o 2. pád čísla množného zájmena jejich.
Tvar jejich označuje více lidí.
POMŮCKA: Krátký tvar zájmena jejich = ve 2. pádu také krátký tvar jejich.

jejích slov jsme byli nadšeni.
V tomto případě jde o 2. pád čísla množného zájmena její.
Tvar jejích označuje jednu ženu či dívku.
POMŮCKA: Dlouhý tvar zájmena její = ve 2. pádu také dlouhý tvar jejích.

NESKLONNÁ ZÁJMENA
A na závěr mám pro vás zájmena, která se vám budou jistě líbit. Protože mají ve všech pádech stejný tvar, odpadnou vám u nich starosti se správným skloňováním.
Patří sem zájmena jeho, jejich.
A pro úplnost ještě dodám příklady: Jeho kabát, bez jeho kabátu, s jeho kabáty; jejich píseň, bez jejich písně, s jejich písněmi.

Znáte-li někoho, komu by můj článek mohl pomoci, sdílejte jej dál.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře