Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Vše o zájmenech – 1. část

Právě jste si otevřeli článek ze série o slovních druzích. Tentokrát se zaměřím na zájmena, která patří u žáků a studentů k těm nejméně oblíbeným a zároveň i nejsložitějším slovním druhům.

JAKOU MAJÍ ZÁJMENA FUNKCI?

Zájmena zastupují podstatná a přídavná jména, případně na ně ukazují nebo odkazují.
Jsou to slova, která se používají za jména, tedy místo podstatných nebo přídavných jmen.

CO U NICH URČUJEME?
Pád, číslo, rod, druh a vzor.

PÁD
V češtině rozlišujeme 7 různých pádů. Ptáme se na ně pádovými otázkami.

1. pád (nominativ)Kdo? Co?
2. pád (genitiv)Koho? Čeho?
3. pád (dativ)Komu? Čemu?
4. pád (akuzativ)Koho? Co?
5. pád (vokativ)Oslovujeme, voláme.
6. pád (lokál)O kom? O čem?
7. pád (instrumentál)S kým? S čím?


ČÍSLO
JEDNOTNÉ (singulár) – např.: já, ten, někdo.
MNOŽNÉ (plurál) – např.: my, tito, někteří.

ROD
MUŽSKÝ – např.: on, ti, někdo.
ŽENSKÝ – např.: ona, tyto, některé.
STŘEDNÍ – např.: ono, to, nějaké.

DRUHY ZÁJMEN
Osobní
– já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, (zvratné) se, si.
Přivlastňovací
– můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, (zvratné) svůj.
Ukazovací
– ten, ta, to, tento, tato, toto, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, (zvratné) sám.
Tázací
– kdo?, co?, jaký?, který?, čí? (na začátku tázacích vět).
Vztažná
– kdo, co, jaký, který, čí, jenž (uprostřed souvětí).
Neurčitá
– někdo, něco, nějaký, některý, něčí,
                    leckdo, lecco, lecjaký, leckterý, lecčí,
                    ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, ledačí,
                    málokdo, máloco, málokterý, máločí,
                    kdokoli, cokoli, jakýkoli, kterýkoli, číkoli,
                   
kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, čísi,
                    každý, všechen.
Záporná – nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný.

POZOR NA ROZDÍL MEZI ZÁJMENY TÁZACÍMI A VZTAŽNÝMI!
Zájmeno tázací stojí na začátku věty tázací – například: Kdo to udělal?
Zájmeno vztažné najdeme uprostřed souvětí – například: Nevím, kdo to udělal.

Pomůcka: Neurčitá zájmena obsahují velké množství slov. Abyste je v textech lépe odhalili, všimněte si jedné věci. Základem těchto slov jsou (až na zájmena každý, všechen) zájmena kdo, co, jaký, který, čí a k nim pak už jen přidáme předponu nebo příponu.

VZORY (TYPY SKLOŇOVÁNÍ) U ZÁJMEN
Zájmena patří mezi ohebné slovní druhy (dají se skloňovat).

BEZRODÁ ZÁJMENA
Mají jeden tvar pro všechny rody a také své vlastní skloňování.
Patří sem zájmena: já, ty, my, vy a zvratné se, si.

RODOVÁ ZÁJMENA
Mají různé tvary v jednotlivých rodech.
Například: oni, ony, ona; ten, ta, to.

ZÁJMENNÉ SKLOŇOVÁNÍ
Podle
tvrdého vzoru TEN skloňujeme např. zájmena: tento, tenhle, onen, kdo, někdo, leckdo, ledakdo, kdosi, kdokoli, nikdo.

Podle měkkého vzoru NÁŠ skloňujeme např. zájmena: náš, váš, co, jenž, něco, ledaco, lecco, cosi, cokoli, nic, on, všechen.

ADJEKTIVNÍ SKLOŇOVÁNÍ
Podle
tvrdého vzoru MLADÝ skloňujeme např. zájmena: můj, tvůj, svůj, takový, týž, sám, jaký, který, každý, nijaký, žádný.

Podle měkkého vzoru JARNÍ skloňujeme např. zájmena: její, čí, ničí, něčí.

SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMENA JENŽ

JENŽ
číslo jednotnéčíslo množné
pádrod mužskýrod ženskýrod střednívšechny rody
1. pádjenžježježmuž. živ. =již,
muž. než. = jež, žen. jež,
stř. jež
2. pádjehožjížjehožjichž
3. pádjemužjížjemužjimž
4. pádživ. =jehož, než.= jejžjižježjež
6. pádněmžnížněmžnichž
7. pádjímžjížjímžjimiž

Pokud máte pocit, že už jste načerpali víc než dost informací o zájmenech, věřte, že ještě nejsme u konce. Tedy protentokrát ano, ale již brzy se můžete těšit na další část článku o tomto obtížném slovním druhu.

Znáte-li někoho, komu by můj článek mohl pomoci, sdílejte jej dál.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře