Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Jak učit češtinu děti s odlišným mateřským jazykem

Letní prázdniny sice právě odstartovaly, ale já se ještě v krátkosti ohlédnu za posledními červnovými dny, kdy jsem se zúčastnila dvoudenní konference s názvem Učíme češtinu děti a žáky s odlišným mateřským jazykem. Právě takových dětí na českých školách stále přibývá a je tedy potřeba na tuto situaci reagovat.

O to více jsem uvítala příležitost načerpat inspiraci od těch odborníků, kteří se už delší dobu zabývají výukou češtiny pro cizince, a to jak dětí předškolního věku, tak i žáků, studentů či dospělých. Ti všichni potřebují naši pomoc s výukou češtiny. Vždyť i pro rodilého Čecha je to nadmíru těžký jazyk. (Coby soukromá lektorka českého jazyka bych vám mohla vyprávět…) O to více je pak čeština složitá pro někoho, kdo žil dlouhou dobu v jiném prostředí a hovořil jiným jazykem.

Navíc se často jedná o děti a dospělé, jejichž příbuzní sami česky neumí. Veškerá motivace k učení češtiny spočívá tedy na samotných lektorech a vyučujících českého jazyka. Práce je to nelehká, ale o to více radostná, když se už po několika lekcích dostavují výsledky a dříve ustrašené dítko se s radostí vrhá do konverzace v českém jazyce.

S každou věkovou skupinou dětí, žáků, studentů či dospělých se pracuje trochu jinak. U těch nejmladších využijeme nejvíce výuku formou hry za použití obrázkových karet. Já sama jsem měla možnost si takovou ukázkovou hodinu vyzkoušet na vlastní kůži.

Lektorka pro nás zvolila výuku v německém jazyce, který jsme shodou okolností nikdo z nás neovládali. Dokonale jsme se tedy vžili do žáčků, kteří své lektorce či paní učitelce nerozumí ani jediné slovo. Ale dobře promyšlená hra nás opravdu dovedla k tomu, že jsme se za jednu hodinu naučili hned několik slovíček. A nejen to. Kromě slovní zásoby jsme si stihli osvojit i základy gramatiky a kupodivu jsme zvládli i jednoduchou konverzaci. (Za obzvláště stydlivé „mluvil“ maňásek s hlasem paní lektorky. A výsledek? Nikdo se nestyděl, každý si vyzkoušel první slůvka v cizím jazyce.)

Není tedy divu, že po skončení této vskutku nezapomenutelné hodiny, která byla hotovým pedagogickým koncertem, jsem si pro sebe odnesla hned několik zásadních poznatků:

  • Pro výuku češtiny není třeba volit skupinu stejně mluvících cizinců. Jedna výuková metoda se dá dobře využít pro všechny národnosti. Když se pak v jedné hodině sejdou cizinci z různých zemí, o to zajímavější pak výuka je. (Cizinci mohou učit ostatní slovíčka ze své země. Není totiž dobré jim za každou cenu bránit v tom, aby svůj mateřský jazyk používali. I když tedy primárně probíhá výuka pouze v českém jazyce.)
  • Výuka formou hry (pexeso, obrázkové kartičky s podstatnými jmény, přídavnými jmény a názvy činností) se dají s úspěchem používat třeba i pro dospělé studenty. I oni si rádi hrají, když se učí něco nového. Protože učení, které je zároveň i zábavou, je o to více efektivní.
  • Jednomu tématu je dobré věnovat i 3–4 lekce. I po malých krůčcích lze dojít k vytouženým výsledkům.
  • Nepodceňovat opakování už probraného učiva. Raději se vracet zpět častěji, než pak složitě vzpomínat po delší době na obsáhlé výukové celky.
  • Ten, kdo se učí cizí jazyk, potřebuje zažít pocit úspěchu. Podporujme a chvalme naše děti, žáky a studenty při každém vydařeném slovíčku, při každé správně vystavěné větě. Dobře mířená pochvala ve správnou chvíli dělá doslova divy!
  • Konverzaci promyslet tak, aby opravdu každý přišel na řadu. Nikoho nevynechat. U malých dětí je dobré dodržovat stále stejné pořadí. Získají tím pocit bezpečí, že vědí, co je čeká. A až si osvojí základy jazyka a ztratí prvotní ostych, pak je teprve dobré začít s konverzací v nahodilém pořadí. Aby se předešlo tomu, že ten, kdo není zrovna na řadě, jen tak sedí a nepracuje, je dobré motivovat studenty ke vzájemné konverzaci mezi sebou. A ne jen s paní lektorkou či učitelkou.
  • Čím více fantazie lektor do své výuky zapojí, tím lépe. Pro názornou a efektivní výuku dobře poslouží i reálné předměty, s jejichž pomocí vtáhneme žáky a studenty přímo do praktického života. A o to jde především. Naučit cizince používat jazyk, který běžně používáme při každodenní konverzaci.
  • Nezapomínejme však na to, že cizinci navštěvují na českých školách i jiné výukové předměty. A i v těchto se potřebují nejen domluvit česky, ale také porozumět odborným termínům z dané oblasti. Nemají to jednoduché. Ale na videích z reálných hodin českého jazyka pro cizince jsem viděla, jakých pokroků jsou schopni dosáhnout.

Protože i já mám mezi svými studenty několik cizinců, byla pro mne tato konference nadmíru přínosná. Už se těším, jak od září, kdy otevřu nové kurzy češtiny, zúročím vše, co jsem se mohla naučit od zkušenějších odborníků.

A na závěr mám pro vás odkaz, díky kterému jsem získala kvalitní ubytování v centru Prahy. A najdete v něm i další tipy, jak a kde prožít dovolenou.
A to se teď v létě může hodit, že?

https://www.booking.com/s/57_6/aae64da5

Čeština se mnou je Čeština pro všechny
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře