Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Kde nepíšeme čárku

 V několika předchozích článcích jsem se věnovala psaní čárek ve větách. Tentokrát to však vezmeme z jiné strany. V češtině totiž mohou nastat také situace, kdy čárku nepíšeme. Abyste tedy nebyli překvapeni, ale připraveni, pojďme na ně.

V DATECH
Když píšeme datum, čárka do tohoto údaje nepatří.
V Praze dne 25. května 2011
Praha 25. května 2011

PŘED SPOJKAMI a, i, ani, nebo, či VE VÝZNAMOVÉM POMĚRU SLUČOVACÍM
Babička dojetím plakala a měla velikou radost.
Mezi dětmi se našly i takové, které měly tři nebo čtyři sourozence.

MEZI PŘÍVLASTKEM TĚSNÝM A ŘÍDÍCÍM PODSTATNÝM JMÉNEM
Přívlastek těsný upřesňuje význam podstatného jména, na kterém závisí. Z věty ho nelze vypustit, protože by se tím změnil její význam.
Přeji vám úspěšné dny.
Pozitivní myšlení
nám všem velmi prospívá.

MEZI JEDNOTLIVÝMI ČLENY PŘÍVLASTKU POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍHO
Abyste v tom měli jasno, opět vám uvedu příklady:
naše bílé koťátko,
krátké husté
sněžení,
nezapomenutelný kulturní
zážitek.

V USTÁLENÝCH SLOVNÍCH SPOJENÍCH
Ani v nich nepíšeme čárku. Tu máte pár příkladů:
Horem pádem, cestou necestou, křížem krážem, široko daleko, zuby nehty, čím dál tím víc, pečený vařený, láry fáry, ber kde ber, chtěj nechtěj, buď jak buď.

PŘED SPOJKAMI, KTERÉ VYJADŘUJÍ TOTOŽNOST (čili, neboli, aneb)
Obzvláště cizincům činí potíže gramatické neboli mluvnické chyby.
Dnes jsme probírali antonyma čili slova opačného významu.

KDYŽ DVĚ VĚTY VEDLEJŠÍ TÉHOŽ DRUHU ZÁVISÍ NA JEDNÉ VĚTĚ ŘÍDÍCÍ
Jirka se rozhodl, že ještě nepůjde spát a že raději dokončí svůj projekt.

KDYŽ SPOJKY NEŽ, JAKO NESPOJUJÍ VĚTY
Ano, je to tak. Pokud za spojkou NEŽ nebo JAKO není žádný přísudek, čárku nepíšeme. Jak můžete vidět na následujících příkladech, spojky NEŽ, JAKO nám zde spojují pouze větné členy, nikoli věty.
Ta krátká červená sukně ti sluší víc než ten tmavý kalhotový kostým z vedlejšího obchodu.
Paní Nováková se na mě usmála úplně stejně jako moje babička.

KDYŽ SE JEDNÁ O VAZBU SE SLOVESEM V INFINITIVU
O jaká slovesa jde? Např. vazby se slovesem MÍT, BÝT:
Nemáme co dodat.
Není co závidět.
Aspoň je co říct.

ČÁRKOU NEODDĚLUJEME NĚKTERÁ SLOVA NA ZAČÁTKU VĚTY
Týká se to například takových slov jako samozřejmě, hlavně, ale.
Samozřejmě vám s tím pomohu.
Hlavně nejezděte příliš rychle.
Ale to je mi náhoda!

VÝRAZY PODOBNĚ JAKO, STEJNĚ JAKO
Tyto používáme při srovnávání:
Na test se učil podobně jako ostatní jeho spolužáci.
Pavlína je vysoká stejně jako Petra.

Možná vás napadá, proč vlastně tak urputně řešíme, kde čárku napsat. Neobešlo by se to bez ní úplně? Ne vždy. Tu máte pár příkladů, které jsou důkazem, jak moc záleží na tom, kam čárku ve větě umístíte:

Na nákup půjdu, zítra přijede babička.
(= Na nákup půjdu raději už dnes, protože zítra přijede babička.)×
Na nákup půjdu zítra, přijede babička.
(= Na nákup půjdu až zítra, protože přijede babička.)

Zůstaňte, venku je zima.
(= Zůstaňte raději u nás, protože venku je zima.)
×
Zůstaňte venku, je zima.
(= Stůjte raději ještě venku na mrazu.)
Jak sami vidíte, zrovna v tomto případě už by mohlo jít i o život. Ale nemyslím si, že byste šli dobrovolně na návštěvu k někomu, kdo by vás vystrčil na mráz.

(= Zůstaňte raději venku, protože u nás je větší zima.)
I takto se dá vyložit věta výše. Od hostitelů je sice hezké, že vás nenechají trápit zimou, ale na druhou stranu si ani v tomto případě návštěvu neužijete.

Čeho si však můžete užít dosyta? Češtinářských chytáků, „špeků“ a zádrhelů, které najdete třeba v tomto e-booku. Bylo mi potěšením ho pro vás napsat.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny

Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěné knihy Čeština pro všechny. Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře
  • E-book ZDARMA

    "5 rad, jak se neutopit v češtině" Proplujete hladce divokými vodami češtiny.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • DÁREK

    Věnuji vám zcela ZDARMA celou kapitolu z mého (v pořadí již druhého) e-booku Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu.