Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Předmět a jeho druhy

A máme tu další z rozvíjejících větných členů. Tentokrát přišla řada na předmět.

JAK SE PTÁME NA PŘEDMĚT?
Ptáme se pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu (těmi se totiž ptáme pro změnu na podmět).

JAK PŘEDMĚT ZNAČÍME?
Značka pro tento rozvíjející větný člen je Pt2, Pt3, Pt4, Pt6 nebo Pt7.
Jak už jistě tušíte, ta malá čísílka označují odpovídající pádovou otázku. Ale pro jistotu si dáme pár příkladů:
zúčastnila se olympiády  Pt2 (koho, čeho se zúčastnila?),
zazpíval dcerušce Pt3 (komu, čemu zazpíval?),
pozdravujte rodiče Pt4 (koho, co pozdravujte?),
slyšeli o tom Pt6 (o kom, čem slyšeli?),
mávla rukou Pt7 (kým, čím mávla?).

NA ČEM VE VĚTĚ ZÁVISÍ?
Na slovese.
Např. Eva četla knihu. Vzdali se výhry. Navštívili tatínka. Šetřil vodou.

Na přídavném jménu
Např. Zaujal nás film pojednávající o historii (pojednávající o kom, čem).
Martin je hudebně nadaný po mamince (nadaný po kom, čem).

JAKÝMI SLOVNÍMI DRUHY JE PŘEDMĚT VYJÁDŘENÝ?
Zájmenem
Např. uviděla ji, půjdu s vámi, oslovil každého.

Infinitivem slovesa
Např. naučila se vyšívat, toužila uspět.

podstatným jménem
Např. oslovil Petru, pomohla babičce.

Základní informace o předmětu už máte. Teď vás seznámím s druhy předmětů podle toho, zda je/není předmět rozvitý dalšími větnými členy:

PŘEDMĚT HOLÝ
Např. Jana přinesla dárek.
Předmět tvoří slovo dárek. A na tomto předmětu nezávisí žádný další větný člen.

PŘEDMĚT ROZVITÝ
Např. Jana přinesla originální dárek.
I v této větě je předmětem slovo dárek. Tentokrát se však jedná o předmět rozvitý, protože na něm závisí alespoň jeden další větný člen.
Konkrétně v naší vzorové větě je předmět dárek rozvitý slovem originální, což je přívlastek shodný.

PŘEDMĚT NĚKOLIKANÁSOBNÝ
Někdy se ve větě vyskytuje víc předmětů oddělených spojkami nebo čárkami. V takovém případě se jedná právě o předmět několikanásobný.
Např. Přinesla originální dárek a květinu. Přinesla originální dárek, květinu a čokoládu.

DŮLEŽITÉ PRAVIDLO
Zatím to vypadá, že v případě předmětu na nás nečíhají žádné pořádné chytáky. Nenechte se však zmýlit, přece jen by se něco našlo. Zde je tedy slibované pravidlo, které využijí hlavně žáci a studenti při testech a zkouškách z českého jazyka.

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ MÁ PŘEDNOST PŘED PŘEDMĚTEM!
Např. Eva četla v autobuse.
V této větě nám jde o tvar v autobuse. Mohli bychom se sice zeptat četla v kom, čem, což by byl předmět. Ale když se můžeme zeptat i otázkou na příslovečné určení, tak toto má přednost. Zeptáme se tedy: Kde četla? A odpovíme si v autobuse. Jedná se tedy o příslovečné určení místa.

Pokud víte o někom, komu by můj článek mohl pomoci, sdílejte jej dál.
O správném psaní v češtině se dočtete i 
v mojí knize.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře