Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Slovesný vid

Co si budeme povídat, složitostí z oblasti češtiny číhá na žáky školou povinné ažaž. Jedním z takových zádrhelů je i další ze slovesných kategorií, které se budu věnovat v tomto článku.

SLOVESNÝ VID
U sloves rozlišujeme vid dokonavý a nedokonavý.

VID DOKONAVÝ
Vyjadřuje OHRANIČENÝ DĚJ. Buď už proběhl v minulosti, nebo teprve proběhne v budoucnosti.

Slovesa dokonavá svým TVAREM přítomného času vyjadřují budoucnost. Přítomný čas u nich opravdu určit nemůžeme, protože vyjadřují děje, které se buď odehrály v minulosti, nebo se teprve odehrají v budoucnosti.

POMŮCKA – řekneme si TEĎ
Např. ustřihne (teď ustřihne a tím už je to hotovo, děj je dokončený, dokonaný – všimněte si podobnosti se slovem dokonavý).

Příklady vidu dokonavého: skočil, hodil, nakreslí, dojede, ustřihne, přinese, zbledne, koupil, položí.

VID NEDOKONAVÝ
Vyjadřuje NEOHRANIČENÝ DĚJ. Tedy takový, který trval, trvá, nebo bude trvat.

POMŮCKA – řekneme si STÁLE (děj, který je nedokonaný, není ještě ukončený). Např. kreslí (má před sebou veliký obrázek, který stále ještě nemá hotový, stále kreslí a kreslí…, děj není ukončený).

Příklady vidu nedokonavého: skáče, hází, bruslí, lyžuje, dojíždí, stříhá, plácá, zívá, kupoval, klade.

VIDOVÉ DVOJICE
Dvojice sloves vidu dokonavého a nedokonavého:
ostříhá (D)– stříhá (N),
slíbil (D) – sliboval (N),
přečteme (D) – čteme (N),
hodil (D) – házel (N),
skočí (D) – skáče (N),
sedl (D) – sedával (N),
položil (D) – pokládal (N).

Potřebuje si vaše dítě procvičit více češtinářského učiva?
Pak mám pro něj skvělého pomocníka, knihu Pravopis pro všechny.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře