Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

V čem chybujeme při stupňování přídavných jmen

Čas od času dojde v našich mluvených i psaných projevech na stupňování. Nejspíš si teď vybavíte, jak jste se ve škole učili o 3 stupních přídavných jmen. Těmi to ale zdaleka nekončí. Právě naopak.

I zdánlivě jednoduché a jasné stupňování dokáže udělat v našich textech pěknou paseku. Abyste z něj tedy nebyli jeleni, mrkneme se společně na to, kde může číhat nějaký ten nežádoucí chyták.  

PRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ
To, že je stupňování přídavných jmen pravidelné, ještě neznamená, že se v něm nedá chybovat. Bohužel dá. Zde je hned několik zapeklitých případů:

Přídavná jména končící v kořeni na -D, -T:
Sladký – sladší – nejsladší,
prudký – prudší – nejprudší,
krátký – kratší – nejkratší.

Přídavná jména končící v kořeni na -CH:
Suchý – sušší – nejsušší,
tichý – tišší – nejtišší.

Přídavná jména končící na -KÝ:
Křeh – křehčí – nejkřehčí,
heb– hebčí – nejhebčí,
měk– měkčí – nejměkčí.

Vidíte v 1. stupni slova měkký dvě „kk“ a ve 2. i 3. stupni pro změnu jedno „k“?
To je dobře. Takto je to totiž správně, ne každý to ale ví.

NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ
Když se přídavné jméno stupňuje nepravidelně, to teprve nastávají problémy se psaním. Tu máte příklady:
Dobrý – lepší – nejlepší,
zlý – horší – nejhorší,
malý – menší – nejmenší,
velký – větší – největší,
dlouhý – delší – nejdelší.
(Že byste nikdy nenapsali „zlejší“„nejzlejší“? I to je kupodivu možné. Ovšem jedině v případě, že chcete označit někoho, kdo úmyslně škodí. Pak je přípustná i varianta zlý – zlejší – nejzlejší.)

STUPŇUJEME I TAM, KDE TO NENÍ POTŘEBA
Všeho moc škodí. A při stupňování to platí dvojnásob. Jinak by se to ve vašem textu (nebo mluveném projevu) mohlo hemžit nejen chybami, ale ještě navíc do nebe volajícími nesmysly. Třeba jste se s nimi už někde setkali. Posuďte sami:

Čokoláda ještě čokoládovější.
Ať už mléčná, hořká, bílá nebo oříšková, je to pořád čokoláda. A ta je jaká? Výborná, neodolatelná, ale hlavně čokoládová. Víc čokoládová už být nemůže. A basta!

Ty červené šaty jsou více modernější než ty pruhované.
Pro mě za mě, oblečte si na sebe klidně i pytel od brambor, když se v něm budete cítit dobře. Ale co se týče stupňování, šetřete s ním.
Pro zesílení či zeslabení významu používáme například příslovce více, nejvíce, úplně, zcela, málo, velmi. Ale k nim pak už jen přidáme přídavné jméno 1. stupně. To stačí. Tak nač si to ještě víc komplikovat?
V našem příkladu si tedy vystačíme s výrazem více moderní. Anebo zvolíme jednodušší variantu bez příslovce, a sice modernější.

Zdá se, že toto řešení je nejoptimálnější.
Vzhledem k tomu, že slovo optimální znamená nejvýhodnější, nejlepší, tak je stupňování v tomto případě zbytečné. Ale potěším vás, ani se stupňovanými tvary chybu neuděláte.

Naším nejhlavnějším cílem je prosadit se v konkurenci ostatních výrobců.
Něco je pro nás hlavní, v tu chvíli to nejdůležitější. Předpona nej- je tedy nadbytečná.

Naše produkty patří mezi nejšpičkovější na trhu.
Být špičkový znamená být nejlepší, „na špici“, zkrátka „nej“. S výrazem „nejšpičkovější“ bychom to až zbytečně přeháněli.

KDYŽ MÁTE NA VÝBĚR HNED ZE DVOU TVARŮ
Někdy je i čeština velkorysá. Najdete v ní totiž i přídavná jména, která se dají stupňovat hned dvěma (popřípadě i třemi) způsoby. Například tato:

Snadný – snadnější i snazší – nejsnadnější i nejsnazší,
zadní – zadnější i zazší – nejzadnější i nejzazší,
mělký – mělčejší i mělčí – nejmělčejší i nejmělčí,
křepký – křepčejší i křepčí – nejkřepčejší i nejkřepčí,
záviděníhodný – záviděníhodnější i závidění hodnější i hodnější závidění.

(Pozn. křepký = čilý)

KDYŽ STUPŇOVÁNÍ NENÍ MOŽNÉ
Ať zkoušíme, jak zkoušíme, stupňovat nejdou například tato slova:
Sebelepší, sebevětší, sebemenší, balicí, hasicí, žehlicí, vzrušující, psí, kachní, orlí (i jiná „zvířecí“ přídavná jména, odborně nazývána jako druhově přivlastňovací přídavná jména) a další.

SLOVNÍČEK POJMŮ PRO NÁROČNĚJŠÍ ČTENÁŘE:
Pozitiv – 1. stupeň (úzký),
komparativ – 2. stupeň (užší),
superlativ – 3. stupeň (nejužší).

Pokud se vám článek líbil, sdílejte ho klidně dál,
ať pomůže i dalším lidem.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře