Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Vše o podstatných jménech – 1. část

Právě jste na začátku článku, ve kterém se dozvíte spoustu informací o podstatných jménech, abyste je nemuseli zdlouhavě vyhledávat jinde. Zde je máte sepsány pěkně pohromadě. Tak jdeme na ně, co říkáte?

CO PODSTATNÁ JMÉNA OZNAČUJÍ?

Podstatná jména (latinsky substantiva) jsou názvy:

 • osob (maminka, Michal),
 • zvířat (kočka, Mourek),
 • věcí (lampa),
 • vlastností (pracovitost),
 • dějů (čtení),
 • stavů (radost).

CO U NICH URČUJEME?
Pád, číslo, rod, vzor.

PÁD
V češtině rozlišujeme 7 různých pádů. Ptáme se na ně pádovými otázkami.

1. pád (nominativ)Kdo? Co?
2. pád (genitiv)Koho? Čeho?
3. pád (dativ)Komu? Čemu?
4. pád (akuzativ)Koho? Co?
5. pád (vokativ)Oslovujeme, voláme.
6. pád (lokál)O kom? O čem?
7. pád (instrumentál)S kým? S čím?


PÁD PROSTÝ (bezpředložkový) – např. čtu knihu, kniha leží, Jano, zpívej (1. a 5. pád je vždy prostý).
PÁD PŘEDLOŽKOVÝ – např. vyčtu z knihy, čtu o knihách (6. pád je vždy předložkový).

ČÍSLO
JEDNOTNÉ (singulár) – označuje jednu osobu, zvíře, věc, vlastnost, děj, stav.
MNOŽNÉ (plurál) – označuje více osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, stavů.

ČÍSLO DVOJNÉ (tzv. DUÁL)
Ve staré češtině existoval kromě čísla jednotného a čísla množného ještě i DUÁL, který byl užíván v případě, že byly osoby, věci atp. právě dvě. V dnešním jazyce se některé jeho tvary uplatňují
U NÁZVŮ PÁROVÝCH ČÁSTÍ TĚLA (např. ruce – na rukou, nohy – nohama, oči – očima, uši – ušima).
Tyto dnes považujeme za číslo MNOŽNÉ.

U některých podstatných jmen však jejich mluvnické číslo neodpovídá počtu, který označují.

PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ
Jak už název napovídá, při skloňování mají jen tvary MNOŽNÉHO čísla, ale označují pouze JEDNU věc. Např. (ty) dveře, (ty) housle, (ty) kalhoty, (ty) Čechy.
Při počítání používáme druhové číslovky, např. troje šaty.
U těchto podstatných jmen vždy URČUJEME pouze ČÍSLO MNOŽNÉ.
Pomůcka: Podstatné jméno pomnožné má jen číslo množné.

PODSTATNÁ JMÉNA HROMADNÁ
Při skloňování mají jen tvary JEDNOTNÉHO čísla, i když označují větší počet věcí stejného druhu.
Bývají zakončena na:
např. (to) listí, (to) dříví, (to) zrní,
-OVÍ např. (to) křoví, (to) stromoví,
-STVO např. (to) loďstvo, (to) obyvatelstvo, (to) vodstvo,
-CTVO např. (to) ptactvo,
-O např. (to) prádlo.
U těchto podstatných jmen vždy URČUJEME pouze ČÍSLO JEDNOTNÉ.
Pomůcka: podstatné jméno hromadné označuje hromadu věcí.

PODSTATNÁ JMÉNA LÁTKOVÁ
V čísle JEDNOTNÉM označují LÁTKU bez ohledu na její množství.
Např. voda, mléko, káva, víno, pivo, mouka, sůl, mýdlo, písek, sníh, železo, dřevo, krev.
Příklad: V šálku zbyla ještě káva – ať už trošku kávy, nebo plný šálek kávy.

V čísle množném se jejich význam poněkud změní.
Příklady:
vody (několik balení vod v PET lahvi),
mléka
(několik krabic s mlékem),
tři kávy
(tři šálky kávy),
dvě vína (dvě lahve vína),
železa (pouta, past na zvěř).

ROD
V češtině rozlišujeme MLUVNICKÝ (jmenný) ROD:

MUŽSKÝ (maskulinum)
Tento rod dále dělíme na ŽIVOTNÝ a NEŽIVOTNÝ.
ŽIVOTNÝ (tvary 1. a 4. pádu jsou různé – např. pán/pána, muž/muže),
NEŽIVOTNÝ (tvary 1. a 4. pádu jsou stejné – např. hrad/hrad, stroj/stroj).

ŽENSKÝ (femininum)

STŘEDNÍ (neutrum)

POZOR!

 • Některá podstatná jména mají tvar rodu mužského životného i neživotného
  Příklady: (ti) zavináči i (ty) zavináče, (ti) ukazatelé i (ty) ukazatele, (ti) mikrobi i (ty) mikroby, (ti) bacili i (ty) bacily.
 • Při rozlišování životnosti a neživotnosti se řídíme tím, jaký pádový tvar podstatné jméno má (nikoli tím, jestli je nebo není životné ve skutečnosti).
  Příklady:
  sněhulák, (vidím) sněhuláka (vzor pán, životný),
  hmyz, (vidím) hmyz (vzor hrad, neživotný).
 • A u jiných podstatných jmen zase dochází ke kolísání v rodě. To znamená, že mají dvojí rod.
  Příklady:
  kyčel (ten kyčel, vzor stroj) i (ta kyčel, vzor píseň),
  rez (ten rez, vzor hrad) i (ta rez, vzor píseň),
  čepel (ten čepel, vzor stroj) i (ta čepel, vzor píseň),
  dítě (střední rod, vzor kuře) × děti (ženský rod, vzor kost),
  lidé (ti lidé, podle slova sousedé × ale bez lidí, s lidmi, vzor kost).

ROD
ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ – vzory PÁN, MUŽ, PŘEDSEDA, SOUDCE,
ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ – vzory HRAD, STROJ,
ROD ŽENSKÝ – vzory ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST,
ROD STŘEDNÍ – vzory MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ.

Možná vás to udiví, ale nyní už jsme v závěru, přestože to stále ještě není vše, co bychom měli vědět o podstatných jménech. Abych vás však nezahltila informacemi až přespříliš, pokračování se dočkáte již brzy.

Znáte-li někoho, komu by můj článek mohl pomoci, sdílejte jej dál.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře