Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Vše o podstatných jménech – 2. část

V minulém článku jste se dozvěděli dost informací o podstatných jménech. Ovšem ani to nebylo vše. Nyní máte možnost si ještě o něco rozšířit svoje znalosti o tomto slovním druhu.

JAK URČIT VZOR

  1. Na podstatné jméno si ukážeme a určíme tak jeho rod (TEN pán, TA žena, TO město).
  • Podle koncovky v 1. pádu čísla jednotného (popřípadě ještě i ve 2. pádu čísla jednotného) přiřadíme podstatné jméno ke vzoru (POČÍTAČ bez POČÍTAČE jako STROJ bez STROJE).
  • Za podstatné jméno dosadíme vzor v odpovídajícím pádu
    (K PRACÍM jako K RŮŽÍM – nikoli „k pracem“).

DRUHY PODSTATNÝCH JMEN

 
KONKRÉTNÍ
Zahrnují názvy osob, zvířat, věcí. Dále je dělíme na podstatná jména OBECNÁ a VLASTNÍ.
(Pomůcka: ta, která můžeme vnímat smysly.)

ABSTRAKTNÍ
Zahrnují názvy vlastností, dějů a stavů – např. lenost, tancování, smutek.
(Pomůcka: ta, která nelze vnímat smysly, nemůžeme si na ně sáhnout.)


OBECNÁ
Označují obecně jakoukoli osobu, zvíře nebo věc – např. učitel, kočka, řeka.
Píšeme je s malým počátečním písmenem.


VLASTNÍ
Označují vlastním jménem určitou konkrétní osobu, zvíře nebo věc – např. Karel, Novák, Micka, Labe.
Píšeme je S VELKÝM POČÁTEČNÍM PÍSMENEM.

Mohou být buď JEDNOSLOVNÁ (Vyškov, Brno), nebo sestávají z VÍCE SLOV (Česká republika, Černé moře, Ústí nad Labem).

NA CO SI DÁT POZOR PŘI SKLOŇOVÁNÍ

ZPODSTATNĚLÁ PODSTATNÁ JMÉNA
Některá podstatná jména vás možná popletou tím, že se skloňují podle vzorů přídavných jmen. Co se týče slovního druhu, stále se jedná o podstatné jméno. Ovšem skloňovat je budete podle vzoru mladý (cestující, vrátná, nemocný) nebo podle vzoru jarní (účetní, mluvčí).

OBTÍŽNÉ SKLOŇOVÁNÍ

pádideaidey/ideje
pádidey/idejeidejí
pádidejiideám/idejím
pádideuidey/ideje
pádidejiideách/idejích
pádideou/idejíideami/idejemi
1.    pádgéniusgéniové
2.    pádgéniagéniů
3.    pádgéniovigéniům
4.    pádgéniagénie
6.    pádgéniovigéniích
7.    pádgéniemgénii

VZOR PÁN
Ve 3. a 6. pádě čísla jednotného píšeme i (k pánovi, o pánovi).
Ve 4. a 7. páděčísla množného píšeme y (vidím pány, s pány).


VZOR HRAD
V 6. pádě množného čísla píšeme koncovku –ích (o lesích, v potocích, na březích).


VZOR MUŽ × VZOR SOUDCE
MUŽ
Podstatná jména zakončená na –EC (vzor muž) jsou v 5. pádě zakončena na –ČE
(otec – otče!, znalec – znalče!, nadšenec – nadšenče!).

SOUDCE
Podstatná jména zakončená na –CE (vzor soudce) mají stejné tvary v 1. a v 5. pádě
(soudce – soudce, průvodce – průvodce, zachránce – zachránce, zástupce – zástupce).

VZOR PŘEDSEDA
Ve 3. a 6. pádě čísla jednotného a v 6. pádě čísla množného píšeme i (k předsedovi, o předsedovi, o sluzích).


VZOR ŽENA (ŽENAMI × DRAHOKAMY)
V 7. pádě čísla množného píšeme koncovku –ami (ženami).
Tuto koncovku si žáci celkem dobře pamatují už ze základní školy. Ovšem mnohým se bohužel plete s jiným případem, a to nejčastěji s tvarem slova drahokam, konkrétně drahokamy. Všimněte si, že jsem zdůraznila koncovku –y (podle vzoru hrady), nikoli koncovku –ami, kterou žáci v tomto slově nesprávně určují.  

Znáte-li někoho, komu by můj článek mohl pomoci, sdílejte jej dál.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře