Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Vše o přídavných jménech – 1. část

V dalším článku se zaměřím na druhý slovní druh v pořadí, a sice přídavná jména. I tentokrát se hned teď dozvíte dost informací, které už nemusíte složitě vyhledávat. Pojďme tedy na ně.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Pojmenovávají vlastnosti podstatných jmen, popřípadě blíže upřesňují jejich význam.

JAK SE NA PŘÍDAVNÁ JMÉNA PTÁME
Jaký? Který? Čí?

CO U NICH URČUJEME

  • Pád,
  • číslo,
  • rod,
  • druh,
  • vzor.

1. PÁD
V češtině rozlišujeme 7 různých pádů. Ptáme se na ně pádovými otázkami.

1. pád (nominativ)Kdo? Co?
2. pád (genitiv)Koho? Čeho?
3. pád (dativ)Komu? Čemu?
4. pád (akuzativ)Koho? Co?
5. pád (vokativ)Oslovujeme, voláme.
6. pád (lokál)O kom? O čem?
7. pád (instrumentál)S kým? S čím?

Příklady pádů u přídavných jmen:
1. pád šťastný                cizí  
2. pád šťastného           cizího    
3. pád šťastnému          cizímu  
4. pád šťastného           cizího   
5. pád šťastný                cizí        
6. pád šťastném            cizím
7. pád šťastným            cizím

2. ČÍSLO
JEDNOTNÉ (singulár) – např. šťastný (muž), krásná (žena), sebevědomé (dítě), jarní (příroda).

MNOŽNÉ (plurál) – např. šťastní (muži), krásné (ženy), sebevědomé (děti), jarní (kabáty).

3. ROD
U přídavných jmen rozlišujeme:

ROD MUŽSKÝ (maskulinum)
Příklady:
spolehlivý (přítel), spolehliví (přátelé),
upřený (pohled), upřené (pohledy),
hovězí (vývar), hovězí (vývary),
bratrův (sešit), bratrovy (sešity).

ROD ŽENSKÝ (femininum)
Příklady:
zeleninová (polévka), zeleninové (ty polévky),
lví (hříva), lví (ty hřívy),
Jirkova (učebnice), Jirkovy (ty učebnice),
Janina (kniha), Janiny (knihy).

ROD STŘEDNÍ (neutrum)
Příklady:
soukromé doučování (to soukromé doučování, číslo jednotné), soukromá doučování (ta soukromá doučování, číslo množné),
psí štěkání (to psí štěkání, číslo jednotné), psí štěkání (ta psí štěkání, číslo množné),
Honzovo kolo (to Honzovo kolo, číslo jednotné), Honzova kola (ta Honzova kola, číslo množné).

POZOR!
U přídavných jmen rodu mužského nerozlišujeme rod životný a neživotný.


4. DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN
TVRDÁ
Tento druh má v 1. pádu čísla jednotného různé zakončení pro jednotlivé rody:
Rod mužský (mladý muž),
rod ženský (sympatická dáma),
rod střední (roztomilé dítě).

MĚKKÁ
Tento druh má v 1. pádu čísla jednotného stejné zakončení pro jednotlivé rody:
Rod mužský (jarní kabát),
rod ženský (cizí žena),
rod střední (ryzí zlato).

PŘIVLASTŇOVACÍ
Tento druh přídavných jmen je tvořen od jmen osob, popřípadě zvířat, a to pomocí přípon:
-ův (otcův stůl),
-ova (otcova kniha),
-ovo (otcovo objetí),
-in (matčin klavír),
-ina (matčina obětavost),
-ino (matčino pochopení).

5. VZORY PŘÍDAVNÝCH JMEN
MLADÝ – přídavná jména TVRDÁ
(koncovka se mění)
Ptáme se: Jaký? Který?
Číslo jednotné: mladý (muž), mladá (žena), mladé (dítě).
Číslo množné: mladí (muži), mladé (ženy), mladá (ta děvčata).

JARNÍ – přídavná jména MĚKKÁ (koncovka se nemění)
Ptáme se: Jaký? Který?
Číslo jednotné: jarní (kabát), jarní (květina), jarní (ráno).
Číslo množné: jarní (kabáty), jarní (květiny), jarní (ta rána).

Podle vzoru jarní se skloňují také zpodstatnělá přídavná jména.Např.: vedoucí (ten vedoucí, ta vedoucí), průvodčí (ten průvodčí, ta průvodčí).

OTCŮV, MATČIN – přídavná jména PŘIVLASTŇOVACÍ
Ptáme se: Čí?
Číslo jednotné – vzor otcův: otcův (kufr), otcova (svačina), otcovo (pohlazení).
Číslo množné – vzor otcův: otcovy (ty kufry) / otcovi (ti synové), otcovy (ty svačiny), otcova (ta pohlazení).

Číslo jednotné – vzor matčin: matčin (kabát) / matčin (syn), matčina (květina), matčino (ráno).
Číslo množné – vzor matčin: matčiny (ty kabáty) / matčini (synové), matčiny (ty květiny), matčina (ta rána).

POZOR!
Jsou-li přídavná jména přivlastňovací odvozená od vlastních jmen, píšeme velké písmeno.
Např.: Ladova pohlednice (vzor otcova).

Oproti tomu u přídavných jmen tvrdých píšeme malé písmeno.
Např. ladovský styl (vzor mladý).

Pád, číslo a rod přídavných jmen určujeme podle podstatného jména, které k němu náleží.

Nyní by měly následovat ještě další informace, které je třeba znát, abychom uměli přídavná jména také správně používat. Nebojte, vše se dozvíte již brzy v pokračování tohoto článku.

Znáte-li někoho, komu by můj článek mohl pomoci, sdílejte jej dál.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře