Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Zapeklité dvojice přídavných jmen aneb makačka na bednu

Vy, moji věrní čtenáři, to o mně víte. Čeština je mojí srdeční (citovou) záležitostí. Krůček po krůčku jsem čerpala další a další znalosti, abych tu teď mohla být pro vás. (A že to byly mnohdy kroky po kamenitých cestách s řadou překážek! Všechny jsem je ale překonala.)

Ráda vám poradím, vyslechnu vaše trable, rozluštím záhady, které vám v oblasti češtiny vrtají hlavou. Možná už jste poznali, že do své „práce“ dávám kus ze sebe, ze svého srdce. Proto ani nechodím „do práce“, ale odměňuji se den co den tím, co mi bylo dáno do vínku. A sice pomáhat všem, kteří nedostali shůry dar vidění „hrubek“, „hrubic“, pravopisných a gramatických chyb i drobnějších chybek.

Pro srdečné (upřímné a přátelské) lidi jsem schopna se rozkrájet a nabídnout jim pomocnou ruku, respektive mozek „postižený“ češtinou. Těší mne jejich krásné reakce, díky nim se i ten nejhorší den rázem promění ve slunečný. A to i tehdy, když si zrovna sluneční paprsky vzaly dovolenou.

Kdo si však volno nikdy nevezme? Náš mateřský jazyk. Každou chvíli na nás číhá s nějakými chytáčky. A nejinak je tomu i u přídavných jmen zakončených na přípony -ní a -ný. Některá z nich se totiž tváří podobně, ale jejich význam je odlišný. A na ta pozor, přátelé! Neměli byste je používat jen tak nahodile, ale s rozmyslem.

Přídavná jména končící na -ní označujeme jako vztahová (srdeční, sluneční). Kupříkladu právě slovo  „sluneční“ se vztahuje ke slunci (sluneční paprsky).
Ta s příponou -ný pak řadíme mezi přídavná jména hodnotící (srdečný, slunečný). Označují tu vlastnost, která vyplývá z děje. „Slunečný“ den je slunný, sluncem prozářený.

Dost teorie, přejdeme k praxi. V češtině je takových zapeklitých dvojic habaděj. Posuďte sami:

ADRESNÍ × ADRESNÝ
ADRESNÍ
Týká se adresy jako takové (adresní štítek).
ADRESNÝ
Je určen konkrétní osobě (adresný projev, komentář, adresná žádost, výtka,kritika).

ČELNÍ × ČELNÝ
ČELNÍ
Např. čelní dutina, kost.
ČELNÝ
Ten, kdo stojí v čele (čelný představitel).

DLUŽNÍ × DLUŽNÝ
DLUŽNÍ
Doklad o výši dluhu (dlužní úpis, dlužní kniha).
DLUŽNÝ
Např. dlužný člověk, dlužná částka, mzda.

MRAVNÍ × MRAVNÝ
MRAVNÍ
Např. mravní zákon, řád, síla, krize.
MRAVNÝ
Člověk, který jedná v souladu s dobrými mravy. Také mravný život, mravné jednání.

OBECNÍ × OBECNÝ
OBECNÍ
Vztahové přídavné jméno vztahující se ke slovu „obec“ (obecní úřad, knihovna).
OBECNÝ
Používá se ve významu „všeobecný“ (obecný názor, pojem, prospěch).

PRODEJNÍ × PRODEJNÝ
PRODEJNÍ
Tam, kde se prodej odehrává (prodejní stánek, plocha, automat, doba).
PRODEJNÝ
Určený k prodeji (prodejný výrobek, model). Také prodejný člověk, tj. úplatný.

PŘESTUPNÍ × PŘESTUPNÝ
PŘESTUPNÍ
Přestupní stanice, jízdenka. Pokud jste se setkali s výrazem „přestupná jízdenka“, pak ani tento tvar není chybný. Jen méně frekventovaný.
PŘESTUPNÝ
Ve významu „přesahující jistý počet“. Kupříkladu přestupný rok, který přesahuje běžný počet dnů v roce.

SLUNEČNÍ × SLUNEČNÝ
SLUNEČNÍ
Např. sluneční paprsky, svit, hodiny, soustava.
SLUNEČNÝ
Např. slunečný den.

SOUDNÍ × SOUDNÝ
SOUDNÍ
Coby vztahové přídavné jméno se vztahuje k jednání u soudu (soudní znalec, proces, spor, pře, výpověď, budova, síň, soudní lékař, lékařství).
SOUDNÝ
Např. soudný člověk, den, rozum.

SRDEČNÍ × SRDEČNÝ
SRDEČNÍ
Vztahuje se k srdci (srdeční záležitost), nebo na něj narazíme v oblasti lékařství (arytmie, nemoc, chlopeň, sval, tkáň, záchvat, selhání).
SRDEČNÝ
Ve významu upřímný, přátelský, vřelý (pozdrav, člověk, dopis, smích, tón).

ŠKODNÍ × ŠKODNÝ
ŠKODNÍ
Tento termín je pro vás možná neznámý. Používá se v pojišťovnictví a označuje poškození či ztrátu něčeho. Vztahuje se ke slovu „škoda“ (škodní událost, náhrada,  protokol, průběh).
ŠKODNÝ
Znamená totéž co „škodlivý“ (škodná zvěř).

TRESTNÍ × TRESTNÍ
TRESTNÍ
Vztahuje se k trestu (trestní právo, zákon, soud, rejstřík).
TRESTNÝ
Zasluhující potrestání (trestný čin, skutek, jednání).

ZÁBAVNÍ × ZÁBAVNÝ
ZÁBAVNÍ
Pořad sloužící k tomu, aby pobavil (alespoň v to doufají jeho pořadatelé).
Vás však vůbec bavit nemusí.
Pozor na slovní spojení „zábavní pyrotechnika“, jedině tato podoba je správná.
„Zábavní“ může být i park, ve kterém skotačí vaše děti, nebo „zábavní“ podnik, ve kterém pro změnu křepčíte vy.
ZÁBAVNÝ
Pořad, který vás skutečně baví, nenudíte se u něj.
Zábavný může být i člověk, který dokáže rozesmát své posluchače.

ZPĚVNÍ × ZPĚVNÝ
ZPĚVNÍ
Vztahující se ke zpěvu (zpěvní vlohy).
ZPĚVNÝ
Ve významu „melodický“ (zpěvný hlas, pták, melodie, árie, verš, nářečí).

ŽIVELNÍ × ŽIVELNÝ
ŽIVELNÍ
Např. katastrofa, pohroma, pojištění.
ŽIVELNÝ
Označuje něco nebo někoho neovladatelného, nezkrotného, prudkého (člověk, pohyb, radost).

ŽIVOTNÍ × ŽIVOTNÝ
ŽIVOTNÍ
Vztahující se k životu (životní zkušenosti, podmínky, osudy,  příběh, moudrost).
ŽIVOTNÝ
Ve významu „živý, živoucí“ (životný románový hrdina, životný rod).

Tak to bychom měli, přátelé. S přídavnými jmény jsme doputovali až na konec abecedy. Češtinou, mou srdeční záležitostí, jsme začali. A podobně laděným srdečným pozdravem se s vámi i rozloučím.

 

Čeština se mnou je Čeština pro všechny

vaše Erika

 logo

Erika Hanáčková
Jsem tu proto, abych lidem předávala své znalosti z češtiny tak, aby se pro ně stala srozumitelnou a zábavnou. Pomáhám všem uživatelům českého jazyka pochopit mnohdy složitá pravopisná pravidla a vyznat se ve sděleních, která nás dennodenně obklopují. Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Moje služby

Korektury textu

Copywriting

Jazykový poradce

Přepis textu

Doučování na míru

Komentáře
  • E-book ZDARMA

    "5 rad, jak se neutopit v češtině" Proplujete hladce divokými vodami češtiny.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • DÁREK

    Věnuji vám zcela ZDARMA celou kapitolu z mého (v pořadí již druhého) e-booku Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu.