Se mnou se nemusíte bát pravopisných chyb a nudných pouček

Vše o přídavných jménech – 2. část

Díky přídavným jménům je naše krásná čeština ještě bohatší, ale někdy bohužel také složitější. V 1. části článku jste se dozvěděli spoustu základních informací, které je třeba znát právě o tomto slovním druhu. To však stále není všechno, a proto mám pro vás pokračování.

JMENNÉ TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN
Možná si teď říkáte, že vůbec netušíte, o co se jedná. Nebojte, i tomuto zádrhelu hned přijdete na kloub.

Jmenný tvar přídavného jména se skloňuje podle vzoru mlád.

Například:
Tatínek je zdráv.
Děti jsou šťastny.
Připadá si mlád.
Maminka je schopna řídit.

Přídavné jméno rád, (ráda, rádo) má pouze jmenný tvar.

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
A jdeme rovnou na příklady:
1. stupeň – mělký,
2. stupeň – mělčí,
3. stupeň – nejmělčí.
Zde tvoříme 2. stupeň z 1. stupně pomocí přípony .
3. stupeň tvoříme z 2. stupně předponou -nej.

1. stupeň – sladký,
2. stupeň – sladší,
3. stupeň – nejsladší.
Zde tvoříme 2. stupeň z 1. stupně pomocí přípony -ší.
3. stupeň tvoříme z 2. stupně předponou -nej.

1. stupeň – veselý,
2. stupeň – veselejší,
3. stupeň – nejveselejší.
Zde tvoříme 2. stupeň z 1. stupně pomocí přípony -ejší.
3. stupeň tvoříme z 2. stupně předponou -nej.

1. stupeň – šťastný,
2. stupeň – šťastnější,
3. stupeň – nejšťastnější.
Zde tvoříme 2. stupeň z 1. stupně pomocí přípony -ější.
3. stupeň tvoříme z 2. stupně předponou -nej.

Přídavná jména končící na -tký, -dký mají ve stupňovaných tvarech koncovku -ší.
Například: krotký – krotší, sladký – sladší.
POZOR NA VÝJIMKU: břitký – břitčí.

Některá přídavná jména mohou mít dva tvary.
Například: snazší i snadnější, hustší i hustější, křehčí i křehčejší.

NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ
Například:
dobrý – lepší – nejlepší,
zlý – horší – nejhorší,
malý – menší – nejmenší,
velký – větší – největší,
dlouhý – delší – nejdelší.


OPISNÉ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
V tomto případě si vezmeme na pomoc příslovce. Díky nim totiž můžeme zesilovat nebo zeslabovat význam přídavných jmen.
Například:
více (nejvíce) talentovaný,
velmi oblíbený,
nadmíru spokojený,
lépe (nejlépe) ovladatelný,
méně (nejméně) pravděpodobný.

ZMĚNY SOUHLÁSEK PŘI PRAVIDELNÉM STUPŇOVÁNÍ
U některých přídavných jmen dochází při stupňování ke změnám souhlásek, nejčastěji před příponou -ší.
Například:
r – ř chytrý – chytřejší,
sk – šť lidský – lidštější,
ck – čť charakteristický – charakterističtější,
ch – š tichý – tišší,
h – ž drahý – dražší,
z – ž úzký – užší,
s – š vysoký – vyšší,
d – z snadný – snazší,
k – č tenký – tenčí,
krácení samohlásky krátký – kratší,
                                    řídký – řidší,
odsouvání přípon těžký – těžší,
                                hluboký – hlubší.


KDY NEMŮŽEME STUPŇOVAT PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Stupňovat nelze taková přídavná jména, která vyjadřují vztahy nebo vlastnost v plné míře.
Například:
skleněný, čokoládový, dřevěný, vepřový, dnešní.

Stupňovat se nedají ani přídavná jména přivlastňovací.
Například:
Janin, Pavlův, sousedovo, kamarádčina.

Znáte-li někoho, komu by můj článek mohl pomoci, sdílejte jej dál.

Čeština se mnou je Čeština pro všechny.
Vaše Erika

Erika Hanáčková
Pomohu vám v případě, že potřebujete poradit s pravopisem. Jednoduše a srozumitelně vysvětluji, jak vyzrát na nejrůznější češtinářské chytáky a výjimky. Vypracuji pro vás také korektury textu, přepis textu, copywriting. Poskytuji  doučování ve Vyškově a okolí, coby jazykový poradce vám odpovím na vaše dotazy. Napsala jsem několik e-booků a Více než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu. Jsem autorkou tištěných knih Čeština pro všechny (2020) a Pravopis pro všechny (2022). Zde najdete můj příběh >> Napsala jsem pro vás tři e-booky 5 rad jak se neutopit v češtině>> a 6 dopisů interpunkčním znaménkům aneb jak na ně vyzrát>>aVíce než 20 pravopisných chytáků, se kterými si už nebudete lámat hlavu>>

Korektury

Copywriting

Přepis textu

Doučování na míru

Jazykový poradce

Komentáře